25.8 C
București
miercuri, iunie 12, 2024
Mai mult

  Capacitățile de depozitare și sortare a deșeurilor
  din România (partea a doua)

  Sursa foto: Eco Bihor

  În numărul precedent am publicat prima parte a in­for­maţiilor referitoare la capacitățile de de­po­zi­tare și sor­tare din fiecare județ al României. Întru­cât nu am re­u­șit să obținem aceste date de la au­to­ritățile de me­diu, le-am solicitat consiliilor jude­țe­ne cărora le-am trimis cereri conform Legii nr. 544/2001 privind li­berul acces la informațiile de interes public. În acest nu­măr al re­vistei vă pre­zentăm continuarea articolului pu­bli­cat în luna septembrie.• ecologic
  agerpres 6974132
  Sursa foto: Agerpres

  Gorj

  În acest județ cinci depozite neconforme au fost închise de UAT-urile pe raza că­rora erau amplasate: Târgu Jiu, Rovinari, Târgu Cărbunești, Turceni și Țicleni.
  Singurul depozit conform din județ este cel de la Dealul Calului, la 7 kilometri de Târgu Jiu.
  Prin accesarea fondurilor din Programul PHARE 2004, 2005 și 2006, Schema de in­ves­tiții pentru sprijinirea inițiativelor sectorului public în sectoarele prioritare de me­diu, în Gorj s-a realizat un sistem care cuprinde toate activitățile de mana­ge­ment al deșeurilor: separare la sursă, colectare, transport, transfer, sortare, reci­cla­re și de­po­zitare.
  În cadrul acestui proiect au fost realizate cinci stații de sortare și transfer. Stația de la Tur­ceni are o capacitate de sortare 1.300 tone/an și una de transfer de 6.100 tone/an, cea de la Târgu Cărbunești are o capacitate de sortare de 10.750 tone/an și o ca­pa­ci­tate de transfer de 4.000 tone/an, iar cea din Rovinari 3.250 tone/an capacita­te de sortare și 10.800 tone/an capacitate de transfer. Motru, oraș ecologic european, are o stație cu 4.200 tone/an capacitate de sortare și 8.900 tone/an capacitate de tran­s­fer. Stația de la Novaci are o capacitate de sortare 2.300 tone/an și una de 5.800 tone/an de transfer. La Plopșoru funcționează o stație pentru selectarea deșe­u­ri­lor re­ci­clabile provenite din sistemele de colectare separată, cu o capacitate de 900 tone/an.

  Maramureș

  Șase depozite de deșeuri neconforme au fost închise în județul Maramureș. Din­tre a­cestea, trei au fost închise in situ: Satu Nou de Jos (1.846.891 mc), Teplița (1.390.000 mc) și Vișeu de Sus (109.850 mc) și trei prin relocare: Arinieș (165.352 mc), Rohia (125.357 mc) și Seini (31.514 mc). Valoarea totală a lu­cră­rilor de închidere a fost de 46.242.296 lei, fonduri pro­venite din proiectul SMID Ma­ra­mureș.
  Singurul depozit conform din județ se află în comuna Fărcașa și face parte din CMID Sârbi. Acesta are capacitatea de 1.875.000 tone și o perioadă de funcționare de 28 de ani.
  În cadrul SMID au fost realizate două stații de sortare: la Sârbi, cu capacitatea de 3.200 tone/an și la Sighetu Marmației, de 22.600 tone/an. Societatea Drusal SA deține o altă stație de sortare, cu capacitatea de 240 tone/an.

  agerpres 9795875
  Sursa foto: Agerpres

  Mureș

  În județul Mureș depozitul neconform de la Târnăveni și alte 93 din mediul rural au fost închise în 2009. În perioada 2013 – 2014 au fost închise și cele de la Târgu Mureș, Reghin, Luduș, Iernut și Sovata.
  În prezent sunt autorizate două depozite de deșeuri: la Sânpaul (5.000.000 mc) și la Sighișoara (350.000 mc). Singura stație de sortare, realizată în cadrul programului SMID Mureș, se află în localitatea Cristești și are o capacitate de 28.000 tone/an deșeuri reciclabile.

  Neamț

  Nici în acest județ nu mai există depozite neconforme, după ce prin pro­gramul SMID Neamț au fost închise cele din Bicaz, Târgu Neamț, Roman și 123 depozite rurale.
  Singurele depozite de deșeuri conforme sunt amplasate la Girov (cu capacitatea de 980.000 mc) și Piatra Neamț (425.000 mc).
  În județul Neamț funcționează cinci stații de sortare, la Cordun (17.000 tone/an), Târgu Neamț (2.660 tone/an), Piatra Neamț (7.000 tone/an), Roznov (1.400 tone/an) și Tașca (2.600 tone/an).

  Olt

  Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor pentru județul Olt 2020 – 2025 s-au închis definitiv toate depozitele de deșeuri neconforme prin implementarea proiectului SMID.
  Depozitul conform de la Bălteni este singurul autorizat din județ și are o capacitate de 900.000 mc, iar unica stație de sortare este amplasată în aceeași localitate și are capacitatea de 29.000 tone/an.

  Prahova

  Depozite neconforme nu mai există în județul Prahova. Singurele depozite autorizate sunt cele de la Boldești-Scăieni (2.556.530 mc) și Vălenii de Munte (330.000 mc).
  Există trei stații de sortare autorizate: la Vălenii de Munte (15.460 tone/an), Drăgănești (1.700 tone/an) și Boldești (51.175 tone/an).

  Sălaj

  Nici în acest județ nu mai există depozite neconforme. Singurul de­po­zit conform este cel din Dobrin (322.000 mc). În aceeași lo­ca­litate func­ționează și singura stație de sortare autorizată, care are o capaci­tate de 19.000 tone/an.

  Satu Mare

  Consiliul Județean Satu Mare nu ne-a transmis date referitoare la depozitele de deșeuri neconforme. Conform Planului Județean de Gestionare a Deșeurilor în Satu Mare, au existat trei depozite neconforme: la Carei, Tășnad și Negrești Oaș. Toate au fost închise în perioada 2005 – 2006.
  Singurul depozit conform este la Doba (1.832.383 mc). În aceeași localitate funcționează și singura stație de sortare din județ (26.292 tone/an).

  agerpres 5729591
  Sursa foto: Agerpres

  Sibiu

  Nici în acest județ nu mai există depozite de deșeuri neconforme. De­pozitul ecologic de deșeuri menajere și industriale din comuna Cri­stian, operat de societatea Tracon, este singurul depozit conform din județ și este autorizat să preia anual 61.168 mc deșeuri reziduale.
  Există două stații de sortare autorizate: la Șura Mare (20.000 tone/an) și la Mediaș (22.000 tone/an deșeuri reciclabile).

  Suceava

  Județul nu mai are depozite de deșeuri neconforme, cu excepția celui de la Câmpulung Moldovenesc, la care au fost executate lucrările de închidere intermediară și urmează cele pentru închiderea finală. Ce­lelalte șapte depozite neconforme au fost închise în cadrul proiectului SMID Suceava.
  Recent au fost construite două depozite de deșeuri conforme: cel de la Moara (1.380.000 tone), autorizat și funcțional din 2019 și cel de la Pojorâta (390.000 tone), aflat în procedură de obținere a autorizației in­tegrate de mediu.
  În cadrul CMID Moara există o stație de sortare cu o capacitate de 28.600 tone/an. Alte trei stații de sortare au fost construite cu fonduri eu­ropene de preaderare accesate de autoritățile publice locale și func­ți­o­nează la Vatra Dornei, Gura Humorului și Rădăuți.

  Timiș

  În cadrul programului SMID au fost închise șase depozite neconfor­me: cele de la Buziaș, Făget, Parța-Șag, Jimbolia, Sânnicolau Mare și Lugoj. Un al șaptelea depozit, cel de la Deta, a intrat în sarcina con­si­liului local.
  Singurul depozit autorizat din județ este cel din comuna Ghizela, cu o capacitate totală de 5.131.300 mc, împărțit în 4 celule. Prima din­tre acestea, cu o capacitate de 623.000 mc, este în curs de închidere. Ce­le­lal­te 3 celule urmează a fi construite și vor avea fiecare o capacitate de 1.127.000 mc.
  În județ există două stații de sortare. Una se află la Timișoara și are o capacitate de 41.834 tone/an deșeuri reciclabile. În această stație func­ționează și o linie de sortare în vederea valorificării energetice a de­șe­urilor reziduale, cu o capacitate de 134.874 tone/an. Cealaltă stație de sortare este amplasată în incinta depozitului de deșeuri nepericuloase din comuna Ghizela, are o capacitate de sortare a deșeurilor reciclabile de 16.111 tone/an și dispune de o stație de sortare a deșeurilor reziduale în vederea tratării mecano-biologice cu o capacitate de 77.018 tone/an.