5.9 C
Bucharest
Wednesday, February 21, 2024
Mai mult

  Magdalena Caramilea: „Sustenabilitatea reprezintă o oportunitate uriașă pentru orice antreprenor“

  În luna noiembrie a acestui an Autonom Services a finalizat cu succes emiterea unei prime tranșe de Obligațiuni Corelate cu Obiective de Sustenabilitate (Sustainability-Linked Bonds), reușind astfel să atragă de la investitori 48,03 milioane euro. Este prima emisiune de obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate a unei companii pe piața din România, anterior astfel de instrumente fiind emise numai de către bănci. Pentru a afla cât de profitabilă poate fi sustenabilitatea pentru o companie i-am adresat câteva întrebări Magdalenei Caramilea, directorul de sustenabilitate al Autonom Group SA.• ecologic

  ecologic: Cum ați decis să porniți un proiect de sustenabilitate?

  44
  Magdalena Caramilea, director sustenabilitate Autonom Group SA

  Magdalena Caramilea, director sustenabilitate Autonom Group SA: Sustenabilitatea reprezintă în ziua de astăzi o oportunitate uriașă pentru orice antreprenor care înțelege că viitorul aparține companiilor care vor integra cu succes acest concept.
  Pentru noi acest pas a venit în mod firesc, noi fiind implicați activ de-a lungul anilor în comunitățile în care suntem prezenți prin pro­iec­te educaționale dedicate copiilor și tinerilor. Având în vedere schim­bările climatice, politicile adoptate în acest sens și legătura cu obiectul nostru de activitate, mobilitatea, am simțit nevoia de a ne com­pleta strategia și viziunea în ceea ce privește componenta de mediu și de a face lucrurile structurat.
  În acest context, o strategie te ajută să îți stabilești un traseu clar pe termen lung și în plus aliniază și echipa în direcția pe care ți-ai sta­bilit-o. Credem că alături de contribuția pozitivă în mediu și în so­­cietate, sustenabilitatea va aduce oportunități uriașe pentru compa­niile cu modele de afaceri transparente și responsabile, preocupate de impactul pe care îl au asupra societății, dar va implica și unele con­strângeri. Putem spune că ESG (Environmental, Social, Governance) nu mai este doar un termen la modă, ci va deveni o condiție obligatorie pentru companiile viitorului.

  ecologic: Ce obiective importante și-a stabilit Au­tonom în Strategia de Sustenabilitate și ce impact au avut acestea asupra strategiei de business a companiei?

  6be9f53f 81eb 400b b90a f7bd08bd91ed Copy

  Magdalena Caramilea: Înțelegând impactul pe care com­pania noastră îl poate avea asupra mediului, primul pas a fost conștientizarea locului în care ne a­flăm. Am vrut să avem și o imagine completă, corectă asupra resurselor utilizate și a emisiilor rezultate din ac­tivitatea noastră. Pe lângă analizele clasice pe care le impune o strategie, cu ajutorul companiei de consultanță Denkstatt am calculat amprenta de carbon a Autonom (CCF), utilizând metodologia GHG Protocol Standard. Întrucât rezultatele au arătat că 99% din emisiile totale ale companiei sunt indirecte, generate de flota operațională prin kilometrii parcurși de clienții noștri, era evident că impactul major pe care îl avem este în zona parcului auto. Decizia de asu­mare a acestor emisii indirecte, în contextul în care majoritatea companiilor se rezumă în pre­zent la asumarea emisiilor directe, a fost grea, dar în con­cordanță cu modalitatea noastră preventivă de acțiune.
  Atenția Autonom s-a îndreptat așadar către încurajarea unui consum responsabil, creșterea ponderii de mașini verzi în flota operațională și promovarea unor autovehicule cât mai prietenoase cu mediul. Ast­fel, ne-am stabilit ca obiective pe termen mediu reducerea emisiilor medii de CO2 ale flotei operaționale a companiei cu 25% până în 2025 și pe termen lung reducerea cu 51% până în 2030, ținte cuprinse în primul dintre pilonii Strategiei de Sustenabilitate – „Mediul înconjurător“.
  Tot la componenta de mediu ne propunem o alocare mai responsabilă a resurselor și reducerea consumului de hârtie în activitățile operaționale, precum și creșterea ponderii reciclării (inclusiv la capitolul anvelope și uleiuri).
  În cadrul celui de-al doilea pilon, „Oamenii și comunitatea“, vom aloca în continuare timp și resurse pen­tru a susține comunitățile în care suntem prezenți, dezvoltând proiecte educaționale cu impact ri­dicat și permanent în dezvoltarea oamenilor din e­chipa noastră pentru a antrena evoluția lor continuă. Avem în vedere direcționarea a minimum 2% din pro­fitul net în aceste proiecte și un număr minim de 50 de ore training pentru fiecare angajat.
  Prin cel de-al treilea pilon, pe „Sustenabilitatea afacerii și guvernanța acesteia“, oferim cli­en­ți­lor noștri soluții de mobilitate aflate în armonie cu me­diul înconjurător, punând accent pe crearea de par­teneriate durabile, transparență în raportare și co­mu­nicare, menținerea unui standard ridicat în ce pri­vește satisfacția clienților și calitatea serviciilor oferite monitorizat printr-un scor NPS (Net Promoter Score) cu obiectiv mai mare de 80 și creșterea ponderii digitalizării în procesele interne.

  ecologic: Care sunt etapele pe care le-ați parcurs până la încheierea plasamentului privat cu privire la prima tranșă de obligațiuni emise?

  Magdalena Caramilea: De când am aflat despre această posibilitate de finanțare ne-am documentat și am îndeplinit pas cu pas cerințele pentru a pune proiectul în practică și după un proces complex am reușit să oferim investitorilor acest instrument modern de finanțare. În premieră la Bursa de Valori București, acest program multiplu de emisiune de obligațiuni (un produs frecvent folosit pe piețele internaționale sub denumirea de Medium Term Notes) este gândit ca o umbrelă pentru emisiuni succesive în baza aceluiași proiect. Planul nos­tru pe cinci ani are ca obiectiv atragerea a 250 milioane euro.
  Bineînțeles, dorința principală a fost ca dacă tot suntem la început de drum, să facem totul „ca la carte“ și să pornim ca un model de best practice: am creat intern un departament dedicat, am lucrat cu parteneri cu experiență recunoscută la nivel european în zona ESG (Environmental, Social, Governance) cum ar fi Denkstatt pentru dezvoltarea Strategiei de Sustenabilitate și calculul CCF (amprenta de carbon corporativă). Pentru dezvoltarea programului de Obligațiuni Corelate cu Obiective de Suste­na­bilitate am ales grupul BRD drept coordonator unic și Banca de structurare OCOS BT Capital Partners, manager de distribuție pentru emisiune. Pentru partea legislativă am colaborat cu o casă de avocatură specializată, iar situațiile financiare au fost auditate de una dintre companiile din Big 4. Efortul nostru a fost re­cunoscut de Sustainalytics, unul dintre cei mai mari consultanți internaționali; o altă premieră pentru piața locală, Frame­work-ul de SLBs a fost validat de ei și concluziile Raportului – public atât pe site-ul Autonom cât și Sustainalytics au fost că indicatorul/KPI ales (average WLTP CO2 emissions g/km/operațional fleet) este foarte puternic, iar obiectivele sunt ambițioase. Toate documentele pot fi consultate în secțiunea dedicată de pe site-ul nostru, www.autonom.ro/sustenabilitate.

  ecologic: Ce ați recomanda astăzi altor companii care decid să aibă acest parcurs al emisiunii de Sustainability-Linked Bonds?

  Magdalena Caramilea: Le-aș spune că acest tip de emisiuni, ca sursă de finanțare, va fi din ce în ce mai folosit în următorii ani și are un potențial uriaș de atragere de fonduri din piața de capital. Sustenabilitatea reprezintă o oportunitate uriașă pentru orice antreprenor și viitorul aparține companiilor care vor integra cu succes acest concept în core business așa cum se întâmplă tot mai mult la nivel global. Este important să se acționeze res­ponsabil, să se res­pecte pașii ce trebuie urmăriți și să nu se sară e­tape. Poa­te părea un proces lung și complex, dar este foarte important și de impact ca evoluție și dezvoltare sănătoasă a businessului.
  La nivel internațional se observă o schimbare în modul de gândire, de la abordarea clasică cu accent pe acționari și obținerea de profit către o conștientizare a impactului a­supra tuturor părților interesate, în același timp cu păstrarea rentabilității companiei.
  Ce rămâne după noi? Cum am contribuit la o lu­me mai bună? Indiferent că vorbim de familie, de companie, de comunitate, de planetă, a­vem fi­ecare dintre noi șansa să con­tribuim. O facem?

  Despre Autonom Group SA

  Autonom este o companie cu capital 100% românesc pornită în 2006 la Piatra Neamț, un jucător în top 5 după cifra de afaceri în sectoarele principale de activitate: leasing operațional și închirieri auto.
  Compania oferă soluții moderne de mobilitate și finanțare precum: închirieri pe termen scurt și mediu, leasing operațional, transferuri cu șofer, închiriere temporară de flo­te, servicii de fleet management, asistență rutieră, servicii de spălătorie auto și închiriere de echipamente. Acestea sunt furnizate printr-o rețea națională unică, prezentă în 33 de orașe din România, Ungaria și Serbia.
  Autonom Group SA, companie antreprenorială independentă ce acționează în piața de leasing operațional și rent-a-car, a vândut 4.803 obligațiuni corelate cu obiective de sustenabilitate, cu o valoare nominală individuală de 10.000 euro. Bondurile din prima tranșă poartă o dobândă fixă în cuantum de 4,11% pe an, cu posibilitatea ajustării pe baza unui mecanism de step-up cu un procent de 0,30% pe an, astfel cum este descris în cadrul termenilor și condițiilor finale. Maturitatea obligațiunilor aferente primei tran­șe emise va fi de 5 ani, data scadenței fiind 23 noiembrie 2026. Planul companiei pe 5 ani are ca obiectiv atragerea a 250 milioane euro, acest program multiplu de e­mi­siune de obligațiuni (un produs frecvent folosit pe piețele internaționale sub denumirea de Medium Term Notes) fiind gândit ca o umbrelă pentru emisiuni succesive în baza a­ce­luiași prospect.
  www.autonom.ro

  Echipa
  Echipa Autonom Group SA
  pp ZAZ9317 Edit

  Colabaorarea cu Denkstatt

  Referitor la proiectul Autonom Service, Roxana Șunică, Bucharest Branch Manager Denkstatt Ro­mânia, ne-a declarat: „în elaborarea Stra­tegiei de Sustenabilitate pentru un pro­iect cu un asemenea impact în businessul companiei, o etapă definitorie pen­tru stabilirea obiectivelor o reprezin­tă procesul de măsurare a amprentei de car­bon prin metodologia GHG Protocol Standard. Amprenta de carbon descrie can­titatea totală de emisii de gaze cu e­fect de seră care rezultă direct și in­di­rect de la o persoană, o organizație, un e­ve­niment sau un produs. Amprenta de car­bon corporativă (CCF) ia în conside­ra­re emisiile unei companii în tone CO2 e­chivalent pe an. Autonom a decis în ca­drul acestui proces strategic să abordeze zonele cu impact major asumându-și ținte ambițioase în zona de reducere a emisiilor medii de CO2, iar acest de­mers voluntar a fost apreciat de in­ves­ti­tori, așa cum a rezultat din prima tranșă de emisiune obligațiuni.
  Mesajul Denkstatt către toate companiile este unul spre acțiune imediată. Atragem atenția asupra necesității imperioase de a fi demarate strategii climatice prin care companiile să identifice măsu­rile concrete pe care trebuie să le implementeze pentru a contribui la atingerea o­biectivelor stabilite prin Acordul de la Paris. Pașii în sustenabilitate necesită timp, investiții, efort și asumare, dar pe lângă un atât de necesar management al riscurilor și oportunităților legate de cli­mă, cu impact pe termen mediu și lung în buna guvernanță a com­pa­niei respective, cu siguranță vorbim în primul rând despre faptul că omenirea nu mai are de ales, trebuie să acționeze cu prioritate în zona ges­tionării problematicii în­căl­zirii globale“.
  Denkstatt România este par­te a grupului Denkstatt, com­panie internațională în­fiin­țată în 1993 în Austria, cu peste 150 de consultanți în bi­rourile din Au­stria, Bulgaria, Germania, România, Slovacia și Un­garia, spe­ci­a­li­zată în oferirea de consultanță în dezvoltarea proiectelor de sus­tenabili­tate atât în zona de busines­suri private, cât și în zona de public. www.denkstatt.ro

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  Consiliul și Parlamentul European vor reglementeze certificările eliminărilor de dioxid de carbon

  Negociatorii Consiliului și ai Parlamentului European au ajuns în data de 20 februarie a.c. la un acord politic provizoriu...

  Mai multe articole