20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  PepsiCo: Zero emisii poluante până în anul 2040

  PepsiCo este unul dintre liderii mondiali pe piața de băuturi răcoritoare și snackuri, ceea ce implică un nivel de responsabilitate crescut față de alte firme din domeniu. Pentru a vedea care sunt preocupările companiei referitoare la mediu am adresat câteva întrebări lui Gabriel Coșoreanu, directorul pentru Corporate Affairs Greater Balkans PepsiCo International și membru al Coaliției pentru Economie Circulară. • ecologic

  ecologic: Cum intenționează PepsiCo să își reducă impactul asupra mediului înconjurător?

  Gabriel Cosoreanu

  Gabriel Coșoreanu, director pentru Corporate Affairs Greater Balkans PepsiCo International: Suntem un lider global în categoria de băuturi răcoritoare și alimente, ceea ce ne determină să fim și mai responsabili în ceea ce privește impactul nostru asupra
  me­­diului și comunității.
  Schimbările climatice au loc sub ochii noștri: solurile sunt din ce în ce mai mult supuse fenomenelor de eroziune, resursele de apă potabilă sunt din ce în ce mai puține și mai sărace, iar poluarea mediului este parcă din ce în ce mai agresivă. Este îngrijo­ră­tor că la nivel global 70% din apa dulce este folosită doar în agri­cultură, că doar 14% din ambalaje sunt reciclate și că o trei­me din gazele cu efect de seră provin din industria alimentară. De aceea noi ne-am concentrat eforturile în acele zone care au un impact mare asupra mediului: agricultură sustenabilă, accele­ra­rea tranziției către energia regenerabilă, reducerea utilizării plasticului nou în ambalaje și realizarea unui design al produselor care să minimizeze impactul asupra mediului.

  ecologic: Mai exact, ce obiecti­v v-ați propus?

  Gabriel Coșoreanu: Obiectivul este re­­du­cerea emisiilor de gaze cu efect de seră pe întregul lanț valoric cu 40% până în 2030. Totodată, compa­nia noastră se angajează ca emisiile să ajungă la zero pentru întregul lanț valoric până în 2040, cu 10 ani în­a­intea cerințelor Acordului de la Paris. În acest sens, la nivel global, vom extinde până în 2030 practicile de agricultură regenerabilă pe 7 milioane de acri (2,8 mili­oane hec­tare), suprafață aproape egală cu în­treaga amprentă în agricultură a com­paniei. Astfel, vom elimina cel puțin 3 milioane tone emisii de gaze cu efect de seră până la sfârșitul deceniului.

  ecologic: Care sunt preocupările companiei în ceea ce privește sustenabilitatea activităților pe care le des­fășoară și în privința comunităților unde este prezentă?

  PepsiCo Zero emisii poluante pana in anul 20401

  Gabriel Coșoreanu: Adițional obiectivelor din agenda pentru 2030, PepsiCo va îmbunătăți viețile a mai mult de 250.000 de oameni care fac parte din lanțul agricol de aprovizionare și va obține 100% din ingredientele sale cheie din surse sustenabile. PepsiCo obține materie primă din 60 de țări și susține peste 100.000 de locuri de muncă în lanțul de aprovizionare agricolă.
  De la finalul anului 2020 culturile directe ale PepsiCo sunt 100% sustenabile în 28 de țări. La nivel global, 87% din culturile directe sunt obținute în mod sustenabil prin Programul de Agricultură Regenerabilă.

  ecologic: Sursele din care provine energia folosită în procesul de producție reprezintă o preocupare pentru companie?

  Gabriel Coșoreanu: Firește. PepsiCo Europa folosește surse de energie regenerabilă în proporție de 100% în 12 țări și a instalat capacități de producție regenerabilă (eoliană, solară, biogaz) în 13 țări. Intenționăm să trecem la energie electrică obținută 100% din surse regenerabile în toate fabricile noastre până în 2022 și să atingem zero emisii poluante până cel târziu în anul 2040.

  ecologic: Ambalajele sunt o mare problemă pentru societatea de astăzi. Ce face PepsiCo pentru reducerea impactului ambalajelor asupra mediului? Și cum vedeți dumneavoastră domeniul gestionării deșeurilor reciclabile din România?

  PepsiCo Zero emisii poluante pana in anul 2040 2

  Gabriel Coșoreanu: La nivel global ne-am propus ca până în 2025 produsele noastre să aibă un ambalaj 100% reciclabil sau biodegradabil, să creștem conținutul de material reciclat al ambalajelor din plastic până la 25%, să reducem cu 35% conținutul de plastic virgin din ambalajele băuturilor din portofoliul nostru și să realizăm investiții pentru creșterea ratelor de reciclare. Repet: toate acestea până în anul 2025.
  Timpul poate părea scurt, dar vă asigurăm că PepsiCo își va atinge aceste obiective.
  Din păcate România se află pe penultima poziție la reciclarea deșeurilor, ocupând locul 26 între cele 27 de state europene, ceea ce nu este prea încurajator dacă ne gândim că ţinta de reciclare a ambalajelor este de 65% până în 2025 şi de 70% până în 2030, an în care trebuie să atingem obiective de 85% la hârtie-carton, 55% la plastic, 75% la sticlă şi 60% la ambalajele din aluminiu.
  În 2019 în România doar 11% din deșeurile municipale au fost reciclate, în condițiile în care media europeană este de 45%. Și dacă ne referim la București, aici gradul de reciclare era sub 10%.

  ecologic: Cum abordați problema ambalajelor din plastic?

  Gabriel Coșoreanu: Abordarea noastră legată de ambalajele utili­zate la brandurile de băuturi se axează pe trei direcții: reducerea plas­ticului, sisteme de reciclare prin care să susținem o economie cir­culară și reinventarea ambalajelor de plastic.
  În 2020 am lansat în România rPET-ul – sticla obținută din PET 100% reciclat – pentru Lipton Ice Tea, urmând să investim anual 16,4 milioane lei pentru a face tranziția către plasticul reciclat. La acest proiect am colaborat cu Green Group, companie din domeniul reciclării PET, pentru a asigura necesarul de materii prime.
  Am mers mai departe și am anunțat că în cursul anului 2021 bă­uturile din întreg portofoliul Pepsi și Mirinda vor fi ambalate doar în rPET. Din păcate în acest moment în țară doar 40% din sti­clele de plastic sunt colectate pentru reciclare. De aceea PepsiCo
  sus­ține schemele de răspundere extinsă a producătorilor care con­tribuie la finanțarea colectării deșeurilor și schemele de garan­ție-re­turnare, care bine gestionate pot conduce la o economie circulară a plasticului. În același timp, considerăm că este important să educăm și să încurajăm consumatorii să recicleze și să dezvol­tăm parteneriate pentru a extinde și îmbunătăți infrastructura de reciclare.