20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Violențele, COVID-19 și efectele climatice pun în pericol viețile a zeci de milioane de refugiați

  Tot mai mulți oameni fug din calea violenței, insecurității alimentare și efectelor schim­bărilor climatice. Un ra­port recent al Agenției ONU pen­tru refugiați arată că la mij­locul acestui an se înregistrau peste 84 milioane de re­fu­giați, o creștere îngrijorătoare în numai șase luni față de 82,4 milioane persoane raportate în decembrie 2020.
  Cele mai multe strămutări au fost provocate de conflicte și au avut loc între granițele a­ce­le­iași țări. Restricțiile impuse pen­tru limitarea extinderii pan­demiei au împiedicat ac­ce­sul azilanților în numeroase zone.
  În prima jumătate a anului vi­o­lențele au forțat aproape 51 mi­lioane de persoane să fugă în alte părți ale țării lor, mai cu seamă în Africa. În Republica Democratică Congo s-au în­re­gis­trat 1,3 milioane de stră­mu­tări, iar în Etiopia 1,2 mi­li­oa­ne. Tot din cauza conflictelor armate numărul stră­mu­tărilor a crescut de asemenea în in­teriorul statelor My­an­mar și Afganistan.
  În același timp și numărul refugiaților peste hotare a continuat să crească, ajungând la a­proape 21 de milioane. Cei mai mulți au plecat din cinci țări: Republica Centrafricană (71.800), Sudanul de Sud (61.700), Siria (38.800), Afganistan (25.200) și Nigeria (20.300).
  Un amestec letal de conflicte, CO­VID-19, sărăcie, in­se­cu­ri­ta­te alimentară și efecte climatice a agravat situația persoanelor strămutate, dintre care ce­le mai multe și-au găsit a­dă­post în zone sărace, aflate în curs de dezvoltare. „Comunitățile și zonele cu cele mai pu­ține resurse sunt cele care au cele mai mari dificultăți în a-i pro­teja pe refugiați și trebuie să fie susținute mai bine de res­tul comunității internaționale“, a declarat Înaltul Comisar ONU pentru refugiați Fili­p­po Grandi.• Irina Tomșa

  Newsletter Ecologic