1.2 C
Bucharest
Sunday, December 10, 2023
Mai mult

  110 elevi și profesori au participat la tabăra de leadership pentru mediu „Eco Provocarea“

  ECOTIC dezvoltă propriile acţiuni de educaţie ecologică, cum ar fi proiectul „Școala Ecoterrienilor“, dar sprijină și iniţiative care urmăresc un obiectiv comun: educarea tinerei generaţii în spiritul protecţiei mediului. Astfel, ECOTIC s-a alăturat în calitate de partener la susţinerea proiectului „Eco Provocarea“ în ediţia extinsă din anii școlari 2019 și 2021.

  În perioada 25-28 august a.c. Asociația Vii­tor Plus a organizat tabăra de leader­ship pen­tru mediu, care con­sti­tuie punctul cul­mi­nant al proiectului de eco-educație des­ti­nat elevilor intitulat „Eco Provocarea“. Pes­te 110 elevi și profesori care au fost declarați câș­tigători la categoriile reciclare, igienizare, târ­guri de economie circulară, plantare și gră­di­ni multifuncționale au participat la tabăra des­fă­șurată timp de patru zile la Moeciu de Sus, județul Brașov.

  EcoProvocarea 2


  Alături de alți experți în protecția mediului a fost invitată și Ema Cumpătă, coordonator de co­municare ECOTIC, care le-a vorbit elevilor și profesorilor despre experiența sa în domeniu și le-a explicat tinerilor cât de importantă este implicarea lor la nivel personal și profe­si­o­nal în creșterea gradului de conștientizare a cetățenilor și participarea la acțiuni în be­ne­fi­ciul mediului înconjurător.
  „Experiența de a mă întâlni cu elevi de liceu și de a le vorbi despre domeniu într-un con­text re­laxat și deschis mi-a confirmat că tot ceea ce facem prin proiectele ECOTIC și ale par­te­ne­rilor noștri are impact și că în urmă­toa­re­le generații avem ambasadori care vor con­tinua și dezvolta acțiuni necesare pentru pro­tecția me­diului“, a spus Ema Cumpătă.
  Organizatorii, Asociația Viitor Plus, s-au o­cu­pat de fiecare detaliu al desfășurării taberei și au avut ca satisfacție bucuria eco-ambasa­do­rilor, care în ediția de anul acesta au venit din ora­șele Galați, Călărași, Sângeorz-Băi, Drobeta Turnu Severin, Ploiești, Câmpina, Medgidia, Bârlad, Cernavodă, Sinaia, Valea Călugă­reas­că, Pitești și Lugoj.

  Ecoprovocarea 3


  „Tabăra de leadership pentru me­diu este cel mai așteptat și intens mo­ment din «Eco Provocarea» și ca de fie­ca­re dată de când Vii­tor Plus o or­ga­ni­zea­ză a fost o bucurie să cunosc e­levii care în acești ani de pan­de­mie, izo­la­re și școală online au reușit să se mo­bi­lizeze și să des­fă­șoa­re atâtea ac­ti­vi­tăți cu impact real de mediu. Noi, cei din «Eco Pro­vo­carea», suntem mân­dri de ei și de ce au reușit să rea­lizeze și suntem convinși că în noua ediție a con­cur­sului, pe care o vom lansa în cu­rând, vor fi mai mulți și mai buni!“, a de­clarat Teia Ciulacu, președintele Aso­ciației Viitor Plus.
  Elevii și profesorii s-au bucurat de experien­țe­le oferite în cadrul taberei, menite să îi a­pro­pie și mai mult de domeniu și să îi ajute să înțeleagă în detaliu impactul pozitiv la care pot contribui și ei.
  „Echipa Colegiului Economic Virgil Mad­gea­ru Ploiești Ecoteam CEVM vă mulțumește pentru fiecare moment petrecut în această pe­ri­oadă și pentru lucrurile noi și inte­re­sante pe ca­le le-am învățat. Felicitări pentru ceea ce fa­ceți pentru natură și pentru impli­ca­rea în pro­iec­tele de mediu! Abia așteptăm con­cursul ur­mă­tor“, a spus Elena Pașol, eco-ambasador în competiția „Eco Provocarea“.•ECOTIC

  Ce este „Eco Provocarea“
  „Eco Provocarea“ este un program edu­ca­țio­nal adaptat ca activitate ex­tra­cu­rri­cu­la­ră care se adresează elevilor și pro­fe­so­ri­lor din întreaga țară și care generează un impact pozitiv de mediu prin cantități sem­nificative de deșeuri trimise spre re­ci­cla­tori, areale naturale igienizate, obiecte u­zate reintroduse în economie sau grădini mul­tifuncționale deschise comunităților, pre­cum și un impact educațional prin nu­mărul materialelor informale care ajung să fie predate la clasă elevilor de liceu, de școală primară sau gimnazială.

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  Cazul de la Târgșoru Vechi modifică legi și duce la o uriașă criză a gunoaielor în Prahova

  Incidentul din județul Prahova unde comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o rețea de „oameni de afaceri“ care...

  Mai multe articole