20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Managementul deșeurilor electrice, parte din economia circulară

  Uniunea Europeană definește economia circulară drept „un model de producție și consum care implică folosirea în comun, închirierea, reutilizarea, repararea, renovarea și reciclarea materialelor și produselor existente cât mai mult timp posibil“, cu scopul de a prelungi ciclul de viață al produselor puse pe piață.
  Din punct de vedere al managementului deșeurilor, acest model abordează două mari teme: pe de o parte prevenirea generării deșeurilor prin utilizarea mai îndelungată a produselor, iar pe de altă parte reutilizarea materialelor din care este fabricat un obiect care a ajuns deșeu; practic, utilizarea acelorași materiale de mai multe ori în ciclul de producție.

  Conceptele economiei circulare – reducerea generării de deșeuri, reutilizarea, designul ecologic ș.a. – contribuie în mod direct la protecția mediului și totodată ajută companiile să economisească, să creeze noi locuri de muncă, să devină mai competitive și să își reducă emisiile anuale de gaze cu efect de seră. Uniunea Europeană estimează că în momentul actual producția materialelor de uz zilnic generează 45% din emisiile de CO2. Prin prelungirea ciclului de viață al produselor cetățenii vor beneficia de obiecte de mai bună calitate și mai fiabile.
  ECOTIC își aduce contribuția la economia circulară pe mai multe paliere: încurajarea reutilizării echipamentelor electrice și electronice (EEE), colectarea deșeurilor acestora în vederea reciclării, utilizarea materiilor prime secundare rezultate și susținerea implementării standardelor WEEELABEX.

  Pregătirea pentru reutilizare a EEE

  infografic 250000

  Pregătirea pentru reutilizare a echipamentelor electrice și electronice este un subiect extrem de important la nivel european, pe care ECOTIC îl susține pe plan național prin parteneriatul cu Ateliere fără Frontiere, un ONG social de inserție profesională ce pregătește pentru reutilizare echipamente IT vechi pentru a fi ulterior donate persoanelor din medii defavorizate. De asemenea, ECOTIC a contribuit împreună cu ASRO și CERC la transpunerea în limba română a cerințelor privind pregătirea pentru reutilizare a deșeurilor de echipamente electrice și electronice.

  Fracțiile extrase din DEEE-uri

  Toate deșeurile de echipamente electrice și electronice (DEEE) colectate de ECOTIC sunt predate spre reciclare către fabrici care respectă standardele europene în domeniu. Atât substanțele nocive, cât și materiile prime ce compun aceste echipamente sunt extrase pentru ca apoi să poată fi refolosite pentru crearea de noi echipamente.
  Din cele peste 250.000 tone DEEE colectate de ECOTIC în cei 15 ani de existență s-au extras peste 118.000 tone fier, 35.000 tone plastic, 22.000 tone sticlă CRT, aproximativ 8.000 tone aluminiu și peste 5.000 tone plăci circuite imprimate, pentru a enumera doar câteva dintre fracțiile extrase.
  Prin reciclarea celor peste 118.000 tone de fier a fost redusă amprenta de carbon cu mai mult de 197.000 tone CO2 care altfel ar fi fost eliberate în atmosferă, în timp ce prin extragerea a aproximativ 100 tone freon (CFC) a fost prevenită generarea a peste 137.000 tone CO2.

  Standardele WEEELABEX

  În calitate de membru fondator al WEEELABEX (WEEE Label of Excellence), ECOTIC susține și promovează implementarea unui set de standarde europene pe întreg circuitul de gestionare a deșeurilor electrice, de la colectare, depozitare, tratare, reciclare, valorificare și până la eliminarea nepoluantă a materialelor rezultate. Obiectivele majore sunt reducerea poluării mediului și creșterea eficienței recuperării materialelor rezultate în urma proceselor de reciclare și valorificare.
  Printre cerințele impuse de standardele de tratare WEEELABEX se numără implementarea unor măsuri organizatorice care au în vedere protejarea mediului, monitorizarea depoluării deșeurilor de echipamente electrice și electronice, asigurarea trasabilității DEEE până la încetarea statutului de deșeu, precum și îmbunătățirea proceselor interne, inclusiv cele referitoare la siguranța personalului. Astfel, la începutul anului 2016, beneficiind de contribuția activă și experiența ECOTIC concretizată în ani de promovare a standardelor WEEELABEX și creșterea cerințelor de calitate din contractele de tratare a DEEE, primii operatori din România au obținut certificarea WEEELABEX: Remat Holding și GreenWEEE International.• Diana Trifu

  Newsletter Ecologic