0 C
Bucharest
Thursday, November 30, 2023
Mai mult

  În aşteptarea SGR, Green Group investește în Slovacia

  Green Group, cel mai mare reciclator din România și unul dintre cei mai mari din Europa, a anunțat că va investi 12 milioane euro într-o nouă linie de producție a granulelor de plastic din PET reciclat. Investiția nu se va face în România, ci în Slovacia, țară care va introduce sistemul de garanție-returnare la începutul anului viitor. În țara noastră acest sistem de colectare nu a fost nici măcar reglementat legislativ.•ecologic

  Green Group a anunțat realizarea u­nei in­vestiții im­por­tan­te în Slo­va­cia, în valoare de 12 mi­li­oa­ne euro, pen­tru instalarea unei linii de pro­duc­ție a gra­nu­lelor de pla­stic din PET re­ci­clat (rPET), cu o capacitate totală de 8.000 tone pe an. În România, Green Group produce granule rPET din anul 2015, având o capacitate a­nu­ală instalată de 11.000 tone. Acest tip de gra­nule re­pre­zin­tă alternativa sustenabilă la produc­ția de am­balaje de plastic pentru in­dus­tria ali­mentară și non-ali­men­ta­ră, având o am­prentă de carbon cu până la 60% mai mică în com­parație cu granulele vir­gine, re­a­li­za­te din petrol.
  „Viziunea noastră este să devenim cel mai mare reciclator de PET și producător de gra­nule rPET la nivel european, cu o pu­­­ter­ni­că componentă de sustenabilitate. De­­șe­u­rile municipale re­pre­zintă resurse lo­cale re­ge­ne­rabile, care trebuie reciclate lo­cal pen­tru reducerea emisiilor de CO2 a­so­cia­te lan­țu­lui logistic de trans­port al de­șe­urilor. De aceea, proximitatea resursei cu indus­tria de re­ci­clare este un element cheie pentru ob­ți­ne­rea economiei cir­cu­la­re a PET-ului și este direcția pe care o ur­mărim în ex­tin­de­rea companiei la nivel eu­ropean“, a de­clarat Con­stan­tin Damov, pre­șe­dintele Green Group.
  Green Group a intrat pe piața din Slo­va­­cia în 2019, în urma unei tranzacții de 13 mi­li­oa­ne euro pentru achiziția com­pa­ni­ei locale Ekolumi. Odată cu noua in­ves­ti­­ție se fi­nalizează și procesul de re­bran­ding al Ekolumi, care devine GreenTech Slo­vacia, mar­când astfel asimilarea com­pa­­ni­ei în di­vizia de reciclare PET din cadrul gru­pu­lui GreenTech. În momentul de față GreenTech Slo­vacia este cel mai mare reci­cla­tor de PET din această țară, cu o c­apa­citate instalată de pro­cesare de 40.000 tone pe an.
  „Prin noua investiție ne consolidăm po­zi­ția în regiune, ge­ne­rând valoare adău­gată prin integrarea pe verticală în lanțul o­pe­ra­ți­u­nilor de reciclare PET până la pro­duc­ția de materiale reciclate. Până de cu­rând pro­du­ceam granule rPET doar în Ro­mâ­nia, iar acum ne apropiem geografic și pu­tem de­servi mai bine cererea marilor pro­du­că­tori europeni, care sunt obligați să fo­lo­seas­că con­ținut reciclat în amba­la­jele noi“, a de­clarat Alina Genes, CEO-ul GreenTech.
  Conform directivei europene „Single Use Plastics“ (Directiva SUP), producătorii de ambalaje sunt obligați să integreze 25% plas­tic reciclat în compoziția amba­la­jelor de băuturi până în 2025 și 30% până în 2030, fapt ce a impulsionat cererea de gra­nule rPET la nivel european.
  „La începutul anului 2022 în Slovacia ur­mează să se introducă sis­temul garanție-de­po­zit pentru ambalaje și ne așteptăm ca acesta să dea un impuls colectării locale și să beneficiem de ma­terie primă curată. Ca­li­ta­tea deșeurilor este un aspect extrem de im­portant pentru succesul pro­cesului de re­ciclare și pentru obținerea gra­nulelor de ca­litate superioară“, a adăugat Alina Genes.
  Realizate 100% din fulgi de PET re­zul­tați în urma procesului de reciclare, gra­nu­lele rPET pot înlocui granulele virgine în pro­ce­sul de producție a plas­ti­cu­lui, cu be­ne­ficii superioare de sus­te­na­bilitate: cu 60% mai puține emisii de CO2, mai puțină e­ner­gie uti­lizată în producție, mai puține re­surse naturale consumate și mai puține de­șe­uri în gropile de gunoi.
  GreenTech este unul dintre cei mai im­por­tanți reciclatori de de­șeuri PET la nivel eu­ropean, având o capacitate anuală de pro­ce­sare de 150.000 tone PET, cu ope­ra­ți­uni în România, Slovacia și Lituania. Este tot­odată prima companie de reci­clare din Eu­ro­pa certificată Gold Standard pentru e­mi­terea de credite vo­lun­ta­re de carbon re­zultate din reciclare.•ecologic

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  „Deșeurile umanitare“ vin în valuri spre România

  Comisarii Gărzii de Mediu Bihor au început o amplă serie de controale în vamă, blocând intrarea în țară a...

  Mai multe articole