17.5 C
Bucharest
Thursday, May 19, 2022

În aşteptarea SGR, Green Group investește în Slovacia

Green Group, cel mai mare reciclator din România și unul dintre cei mai mari din Europa, a anunțat că va investi 12 milioane euro într-o nouă linie de producție a granulelor de plastic din PET reciclat. Investiția nu se va face în România, ci în Slovacia, țară care va introduce sistemul de garanție-returnare la începutul anului viitor. În țara noastră acest sistem de colectare nu a fost nici măcar reglementat legislativ.•ecologic

Green Group a anunțat realizarea u­nei in­vestiții im­por­tan­te în Slo­va­cia, în valoare de 12 mi­li­oa­ne euro, pen­tru instalarea unei linii de pro­duc­ție a gra­nu­lelor de pla­stic din PET re­ci­clat (rPET), cu o capacitate totală de 8.000 tone pe an. În România, Green Group produce granule rPET din anul 2015, având o capacitate a­nu­ală instalată de 11.000 tone. Acest tip de gra­nule re­pre­zin­tă alternativa sustenabilă la produc­ția de am­balaje de plastic pentru in­dus­tria ali­mentară și non-ali­men­ta­ră, având o am­prentă de carbon cu până la 60% mai mică în com­parație cu granulele vir­gine, re­a­li­za­te din petrol.
„Viziunea noastră este să devenim cel mai mare reciclator de PET și producător de gra­nule rPET la nivel european, cu o pu­­­ter­ni­că componentă de sustenabilitate. De­­șe­u­rile municipale re­pre­zintă resurse lo­cale re­ge­ne­rabile, care trebuie reciclate lo­cal pen­tru reducerea emisiilor de CO2 a­so­cia­te lan­țu­lui logistic de trans­port al de­șe­urilor. De aceea, proximitatea resursei cu indus­tria de re­ci­clare este un element cheie pentru ob­ți­ne­rea economiei cir­cu­la­re a PET-ului și este direcția pe care o ur­mărim în ex­tin­de­rea companiei la nivel eu­ropean“, a de­clarat Con­stan­tin Damov, pre­șe­dintele Green Group.
Green Group a intrat pe piața din Slo­va­­cia în 2019, în urma unei tranzacții de 13 mi­li­oa­ne euro pentru achiziția com­pa­ni­ei locale Ekolumi. Odată cu noua in­ves­ti­­ție se fi­nalizează și procesul de re­bran­ding al Ekolumi, care devine GreenTech Slo­vacia, mar­când astfel asimilarea com­pa­­ni­ei în di­vizia de reciclare PET din cadrul gru­pu­lui GreenTech. În momentul de față GreenTech Slo­vacia este cel mai mare reci­cla­tor de PET din această țară, cu o c­apa­citate instalată de pro­cesare de 40.000 tone pe an.
„Prin noua investiție ne consolidăm po­zi­ția în regiune, ge­ne­rând valoare adău­gată prin integrarea pe verticală în lanțul o­pe­ra­ți­u­nilor de reciclare PET până la pro­duc­ția de materiale reciclate. Până de cu­rând pro­du­ceam granule rPET doar în Ro­mâ­nia, iar acum ne apropiem geografic și pu­tem de­servi mai bine cererea marilor pro­du­că­tori europeni, care sunt obligați să fo­lo­seas­că con­ținut reciclat în amba­la­jele noi“, a de­clarat Alina Genes, CEO-ul GreenTech.
Conform directivei europene „Single Use Plastics“ (Directiva SUP), producătorii de ambalaje sunt obligați să integreze 25% plas­tic reciclat în compoziția amba­la­jelor de băuturi până în 2025 și 30% până în 2030, fapt ce a impulsionat cererea de gra­nule rPET la nivel european.
„La începutul anului 2022 în Slovacia ur­mează să se introducă sis­temul garanție-de­po­zit pentru ambalaje și ne așteptăm ca acesta să dea un impuls colectării locale și să beneficiem de ma­terie primă curată. Ca­li­ta­tea deșeurilor este un aspect extrem de im­portant pentru succesul pro­cesului de re­ciclare și pentru obținerea gra­nulelor de ca­litate superioară“, a adăugat Alina Genes.
Realizate 100% din fulgi de PET re­zul­tați în urma procesului de reciclare, gra­nu­lele rPET pot înlocui granulele virgine în pro­ce­sul de producție a plas­ti­cu­lui, cu be­ne­ficii superioare de sus­te­na­bilitate: cu 60% mai puține emisii de CO2, mai puțină e­ner­gie uti­lizată în producție, mai puține re­surse naturale consumate și mai puține de­șe­uri în gropile de gunoi.
GreenTech este unul dintre cei mai im­por­tanți reciclatori de de­șeuri PET la nivel eu­ropean, având o capacitate anuală de pro­ce­sare de 150.000 tone PET, cu ope­ra­ți­uni în România, Slovacia și Lituania. Este tot­odată prima companie de reci­clare din Eu­ro­pa certificată Gold Standard pentru e­mi­terea de credite vo­lun­ta­re de carbon re­zultate din reciclare.•ecologic

Publicitate

LĂSAȚI UN MESAJ

Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
Introduceți aici numele dvs.

Publicitate

Cele mai recente articole

Publicitate

Alte articole

Mai multe articole

Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.

Privacy Settings saved!
Setările de confidențialitate

Când vizitați orice site web, acesta poate stoca sau prelua informații pe browserul dvs., mai ales sub formă de cookie-uri. Controlează-ți aici serviciile personale de cookie-uri.

Aceste cookie-uri ne permit să numărăm vizitele și sursele de trafic, astfel încât să putem măsura și îmbunătăți performanțele site-ului nostru.

  • _ga
  • _gat
  • _gid

Decline all Services
Accept all Services