1.4 C
Bucharest
Friday, December 8, 2023
Mai mult

  O ordonanţă care va face curăţenie pe piaţa
  produselor second-hand

  Sursa foto: ecologic

  Guvernul pregăteşte o Ordonanţă de Urgenţă pentru stoparea intrării în ţară a deşeurilor declarate ca fiind marfă second-hand. În acest sens, în data de 25 octombrie a.c. va avea loc o importantă întâlnire între reprezentanţii ANPC şi cei ai GNM pentru „armonizarea acţiunilor de colaborare interinstituţională“, care va clarifica rolurile şi obligaţiile pe care le vor juca cele două instituţii ale Statului în controlul la frontieră al transporturilor declarate ca marfă second-hand.

  Conform proiectului de OUG, controalele importurilor şi transferurilor de mărfuri sau produse purtate sau uzate se vor efectua de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor în colaborare cu Garda Naţională de Mediu, Registrul Auto Român, Autoritatea Vamală Română, Ministerul Sănătăţii prin autorităţile de sănătate publică judeţene, Autoritatea Naţională Sanitară Veterinară şi pentru Siguranţa Alimentelor, precum şi cu Ministerul Afacerilor Interne prin Inspectoratul General pentru Situaţii de Urgenţă, Poliţia Română și Poliția de Frontieră Română.

  Vă redăm în continuare câteva pasaje, credem noi, importante din proiectul de Ordonanţă de Urgenţă care, dacă va fi adoptat de Guvern şi aplicat de Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor şi Garda Naţională de Mediu, va închide o nişă importantă din traficul cu deşeuri.

  Reglementări ce vor fi introduse prin OUG privind introducerea pe teritoriul României
  a produselor purtate sau uzate

  ● Punerea pe piață, comercializarea sau distribuirea gratuită a produselor folosite se poate realiza de către operatorii economici doar dsupă primirea avizului eliberat de ANPC în acest sens.

  ● Operatorii economici care introduc pe teritoriul României produse second-hand au obligaţia să înregistreze tranzacțiile în registrul operatorilor economici de produse second-hand, pus la dispoziție de către Autoritatea Naţională pentru Protecţia Consumatorilor prin intermediul aplicației SIATD gestionată de către Administrația Fondului pentru Mediu, cu cel puţin 24 de ore înainte de momentul introducerii în țară.

  ● Procedura de înregistrare, raportare şi declarare, precum și instrucțiunile de utilizare a aplicației SIATD se vor aproba prin Ordin comun al Președintelui Autorității Naționale pentru Protecția Consumatorilor și al Ministrului Mediului, Apelor și Pădurilor.

  ● Operatorii economici sunt obligați să înregistreze în Sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor (SIATD) toate datele referitoare la cantitatea sau numărul de produse purtate sau uzate ce urmează să fie comercializate și a ambalajelor în care acestea se regăsesc și să înregistreze toate tranzacțiile efectuate în legătură cu produsele ce fac obiectul comercializării.

  ● Operatorii economici care comercializează marfă second-hand vor fi obligaţi să informeze consumatorul despre denumirea produsului, denumirea şi marca producătorului, durata medie de utilizare, principalele caracteristici tehnice şi calitative, compoziţia, aditivii folosiţi, despre eventualele riscuri previzibile, modul de utilizare, manipulare, transport, depozitare, conservare sau păstrare, despre contraindicaţii, în conformitate cu prevederile Ordonanţei nr. 21/1992 privind protecţia consumatorilor.

  second hand 2 site
  Sursa foto: ecologic

  Îmbrăcăminte

  ● Introducerea de produse purtate sau uzate de orice natură în România în scopul eliminării acestora este interzisă.

  ● Se va permite introducerea în România a produselor de îmbrăcăminte purtată sau uzată sau a articolelor textile purtate sau uzate și a articolelor de încălțăminte purtată sau uzată în scopul comercializării și distribuirii gratuite numai dacă acestea au fost sortate pe categorii, culori, compoziție și supuse operaţiunilor de curăţare, dezinfecţie şi dezinsecţie specifice fiecărei categorii, efectuate de persoane juridice autorizate, specializate în domeniu, înainte de a fi introduse pe teritoriul României şi sunt însoţite de un document, distinct pentru fiecare lot, pe categorii și unități de articole sub formă de inventar, care certifică efectuarea individuală a operaţiunilor anterior menţionate. Atestarea operaţiunilor va fi făcută prin atașarea la fiecare produs privit individual a unui ecuson sau etichetă în limba română care să ateste efectuarea operațiunii de curățare, dezinfecție și dezinsecție.

  ● Documentele trebuie să conţină: denumirea, adresa sediului şi codul de înregistrare al persoanei juridice autorizate care a efectuat operaţiunile de curăţare, dezinfecţie, dezinsecţie, spălare, călcare, reparare, recondiționare; tipul operaţiunilor şi data efectuării acestora; denumirea comercială a produselor biocide utilizate la operaţiunile; precizarea faptului că utilizarea substanței nu va produce efecte nocive asupra sănătății populației.

  În plus la intrarea în ţară importatorul trebuie să prezinte un document, în limba română, care să conțină substanțele utilizate în vederea dezinfectării; identificarea numerologică a ecusonului atașat fiecărui produs privit individual care să ateste efectuarea operațiunii de curățare; certificatul de sortare, curățare, călcare, reparare, recondiționare, inventariere, etichetare şi ambalare din partea expeditorului.

  Se interzice comercializarea pe teritoriul României a articolelor de îmbrăcăminte purtată sau uzată, articolele textile purtate sau uzate care nu au atașată pe produs eticheta cu „compoziția fibroasă“.

  P016741000604 site
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Anvelope

  ● După apariţia Ordonanţei de Urgenţă cei care vor putea introduce în ţară în vederea punerii pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite de anvelope uzate vor fi doar persoanele juridice specializate în domeniu, pe bază de inventar care să cuprindă: numărul de anvelope, producătorul, vechimea, anul de fabricație şi lotul din care face parte.

  ● Condițiile de transport şi depozitare ale anvelopelor trebuie să respecte exigențele impuse de producător, pe care comerciantul să le poată pune la dispoziție consumatorului.

  ● Introducerea pe teritoriul României, în vederea punerii pe piaţă, a comercializării sau a distribuirii gratuite de anvelope uzate este permisă numai dacă acestea sunt în conformitate cu standardele de siguranță și de calitate stabilite în cuprinsul Regulamentului (UE) nr. 2020/740 privind etichetarea anvelopelor în ceea ce priveşte eficienţa consumului de combustibil şi alţi parametri, de modificare a Regulamentului (UE) 2017/1369 şi de abrogare a Regulamentului (CE) nr. 1222/2009.

  Mobilier

  ● Se va admite introducerea pe teritoriul României în vederea punerii pe piaţă, a comercializării şi distribuirii gratuite a obiectelor de mobilier uzate, numai dacă acestea au fost supuse operaţiunilor de curăţare, dezinfecţie şi dezinsecţie efectuate de persoane juridice specializate în domeniu şi sunt însoţite de un document, distinct pentru fiecare lot, pe categorii și unități de articole sub formă de inventar, care certifică efectuarea operaţiunilor anterior menţionate.

  ● Obiectele de mobilier uzate trebuie însoțite și de informaţii corecte şi utile privind: proprietăţile produsului, inclusiv compoziţia, instrucţiunile de montare şi punere în funcţiune, de utilizare, de întreţinere şi de depozitare.

  ● Prezentarea produsului trebuie să fie însoţită de informaţiile furnizate de producător prin etichetare, marcare şi ambalajul acestuia, precum şi orice altă informaţie furnizată de producător.

  Jucării

  ● Înainte de introducerea pe piaţă sau înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă a unei jucării, distribuitorii trebuie să verifice dacă aceasta respectă toate cerințele prevăzute în Hotărârea nr. 74/2011 privind siguranţa jucăriilor.

  USAG Humphreys lickr com2 site
  Sursa foto: USAG-Humphreys/flickr.com

  Echipamente electrice

  ● Produsele de folosinţă îndelungată cum sunt aparatele electrocasnice sau mobilierul trebuie să fie însoţite de certificatul de garanţie şi unele dintre ele de declaraţia de conformitate, de cartea tehnică ori de instrucţiunile de folosire, instalare, exploatare, întreţinere, eliberate de producător. Toate aceste informaţii vor trebui să fie scrise în limba română, indiferent de ţara de origine a lor.

  ● Înainte de introducerea pe piaţă sau înainte de a pune la dispoziţie pe piaţă echipamente electrice, importatorii şi distribuitorii de echipamente second-hand vor trebui să verifice dacă echipamentele electrice respectă cerințele stabilite în Hotărârea nr. 409/2016 privind stabilirea condiţiilor pentru punerea la dispoziţie pe piaţă a echipamentelor electrice de joasă tensiune.

  Autovehicule

  Se interzice introducerea pe piaţă sau punerea la dispoziţie pe piaţă, pe teritoriul României, a oricărui autovehicul uzat care este avariat și declarat „daună totală“ (mașini care au fost declarate daune totale tehnice sau chiar economice), scos din uz sau neînmatriculat în țara de proveniență.

  Dovada neîncadrării într-una din situațiile de mai sus se va putea face numai prin prezentarea unui document emis de o autoritate a țării de proveniență.

  Dispoziţii importante

  Ordonanţa de Urgenţă va înăspri foarte mult condiţiile în care transporturile de marfă second-hand vor mai putea intra în România, dând Autorităţii pentru Protecţia Consumatorilor o serie de drepturi, dar şi de obligaţii. Întrucât controlul comercializării produselor second-hand în magazinele de haine, în depozitele de aparatură electrică şi electronică şi în târgurile de maşini este de obicei cu totul ineficientă, este foarte important controlul acestor produse la intrarea în ţară prin punctele de trecere a frontierei.

  ● Produsele și categoriile de produse purtate sau uzate introduse pe teritoriul României pot face obiectul punerii pe piaţă, a comercializării sau distribuirii gratuite numai dacă au avizul Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor sau avizul structurii competente pentru protecţia consumatorului.

  ● Toate persoanele fizice sau juridice ce desfăşoară activităţi de import a produselor second-hand în mod repetat, în scopul obţinerii de venituri, vor avea obligaţia de a solicita Autorităţii Naţionale pentru Protecţia Consumatorilor luarea în evidenţă.

  ● Deşeurile produselor și categoriilor de produse purtate sau uzate care se dovedesc a fi neconforme, sunt returnate în țara de provenință sau origine, pe cheltuiala exclusivă a operatorului economic, în termen de 72 de ore de la momentul constatării. ● Se va permite introducerea prin punctele de trecere a frontierei de stat în vederea punerii pe piaţă, a comercializării sau a distribuirii gratuite a produselor și categoriilor de produse purtate sau uzate doar în zile lucrătoare, de luni până vineri şi numai între orele 08:00-16:30.● Matei Dumitru

  politia de frontiera site
  Sursa foto: Facebook/Poliţia de Frontieră

  Publicitate

  2 COMENTARII

  1. Bună ziua. În cuprinsul articolului se face referire la un proiect de ordonanță de urgență, care nu este public la acest moment. Îmi puteți indica sursa informațiilor dvs.?

  2. Un pas important, pentru interzicerea importului de materiale, produse si componente destinate eliminarii prin depozitare si incinerare.Ordonanta va trebui corelata cu strategiile, planurile, tintele si planul de tranzitie la economia circulara. Pe langa produsele/componentele destinate refolosirii (al caror regim este similar cu al produselor/componentelor noi, supunandu-se practic schemelor de raspundere extinsa a producatorului), care ar putea fi importate si puse in circulatie pe baza unor coduri /etichete/certificate specifice) , vor trebui considerate si importurile de compoiente/materiale destinate repararii, modernizarii, refabricarii, pentru care vor trebui elaborate reglementari specifice. Dezvoltarea in paralel a reglementarilor privind managementu cascadelor proprii economiei circulare e obligatorie, pentru a nu produce, mai pe urma, batai de cap.

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  Cazul de la Târgșoru Vechi modifică legi și duce la o uriașă criză a gunoaielor în Prahova

  Incidentul din județul Prahova unde comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o rețea de „oameni de afaceri“ care...

  Mai multe articole