23.4 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Analiza schimbărilor climatice arată „cod roșu pentru omenire“

  Schimbările climatice sunt tot mai răspândite, mai rapide și mai intense, iar u­nele tendințe au devenit deja ireversibile, arată un studiu publicat recent de Grupul In­terguvernamental privind Schimbările Cli­matice (Intergovernmental Panel on Cli­mate Change, IPCC) al Organizației Na­țiunilor Unite.
  Cercetarea la care au lucrat 234 de oameni de știință din 66 de țări arată că acti­vi­tățile umane au produs o încălzire clima­ti­că fără precedent în ultimii cel puțin 2.000 de ani. În 2019 concentrația de CO2 din aer a fost cea mai mare din ultimele două mi­lioane de ani, iar nivelurile de metan și oxizi de azot au fost mai mari ca oricând în ultimii 800.000 de ani.
  Temperatura globală a crescut din 1970 până în prezent mai repede decât în orice pe­rioadă de 50 de ani din ultimele cel puțin două milenii. Temperaturile înregistrate în­tre 2011 și 2020 le-au depășit pe cele din cea mai recentă perioadă de căldură multiseculară, de acum aproximativ 6.500 de ani. Nivelul mediu al mării a crescut mai re­pede din 1900 decât în orice alt secol din ul­timele cel puțin trei milenii.
  Emisiile de gaze cu efect de seră din activitățile umane au crescut cu aproximativ 1,1°C încălzirea globală în intervalul 1850-1900. Specialiștii IPCC avertizează că dacă nu se iau măsuri urgente de reducere drastică a emisiilor încălzirea va crește cu peste 2°C în următoarele decenii, iar efec­tele vor fi devastatoare.
  Secretarul general al ONU, António Guterres, a spus că studiul arată „cod roșu pen­tru omenire“, iar „clopotele de alarmă sunt asurzitoare“ și trebuie ca toate statele să-și unească eforturile rapid pentru a evita dezastrul.
  Înainte de conferința „crucială“ COP26 care va avea loc la Glasgow în noiembrie a.c. toate țările, în special cele cu cele mai avan­sate economii, trebuie să adere la coa­li­ția pentru emisii zero net și să-și asume con­tribuții „credibile, concrete și sporite pentru combaterea încălzirii globale“, a declarat António Guterres. Irina Tomşa

  Newsletter Ecologic