17.9 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

    Asociația Orașelor vrea finanțare

    Asociația Orașelor din Ro­mânia (AOR) do­rește cre­area unui pro­­gram na­­țional de in­vestiții pen­­­tru obiecti­vele ce nu pot primi fi­­­nan­­țare prin Planul Na­țional de Redresare și Reziliență sau prin pro­grame europene. „Tre­buie să recunoaștem că prin PNDL 1 și 2 au fost finanțate multe proiecte cu impact po­zitiv asupra comunităților locale, iar dacă au existat proiecte cu probleme tehnice sau de oportunitate, trebuie identificate ne­ajun­surile și efectuate corecțiile necesare.“
    Nevoile de investiții în orașele mici și mijlocii sunt uriașe, iar oportunitățile oferite de fondurile europene prin PNRR sau POR nu le acoperă pe toate. „Pe scurt, ar trebui lărgită aria categoriilor de investiții propuse în actuala formă a actului normativ cu următoarele: infrastructura de sănătate (în spe­cial spitalele și ambulatoriile de specialitate din orașele mici sau nereședință de județ), infrastructură pentru educație preșcolară, drumuri publice din interiorul localităților cu trotuare aferente“, a precizat asociația. • Agerpres

    Newsletter Ecologic