17.9 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Comisia Europeană monitorizează tranziţia
  către Economia Circulară

  Sursa foto: ecologic

  Comisia Europeană consideră că este nevoie de progrese mai rapide pentru a îndeplini obiectivele Uniunii Europene în materie de eficiență a resurselor, pentru a asigura utilizarea durabilă a materialelor și pentru a spori autonomia strategică. Aceste concluzii au fost publicate în data de <br>15 mai a.c. într-un amplu şi extrem de detaliat „Cadru revizuit de monitorizare a economiei circulare“.• Matei Dumitru

  După cum a anunțat în Planul de acțiune pentru economia circulară din 2020, Comisia Europeană a revizuit cadrul de monitorizare a economiei circulare pentru a se asigura că răspunde la cele mai recente priorități ale acestui domeniu, ținând seama mai mult de neutralitatea climatică și de alte priorități ale Pactului Verde European.

  „Cadrul revizuit“ ajută la o mai bună urmărire a progresului realizat în tranziția către o economie circulară în UE și ia în considerare modul în care acest sistem economic poate contribui la neutralitatea climatică, reziliență și sustenabilitate globală.

  Reducerea consumului de materii prime şi de generare a deşeurilor sunt principalele metode prin care Uniunea Europeană poate face această tranziţie.

  P060669 211066 site
  Virginijus Sinkevičius, comisarul european pentru Mediu, Oceane și Pescuit
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  La lansarea documentului, comisarul european pentru Mediu, Oceane și Pescuit, Virginijus Sinkevičius, a declarat: „Creșterea exponențială a extracției de resurse este cauza principală a triplei crize planetare: schimbările climatice, pierderea biodiversității și poluarea. Majoritatea materialelor, împreună cu energia încorporată și alte resurse utilizate la producerea lor, ajung prea repede în atmosferă, în apă și sol. Cadrul de monitorizare revizuit evidențiază necesitatea de a accelera tranziția către o economie circulară, care s-a extins în ceea ce privește investițiile, valoarea adăugată, locurile de muncă și inovarea în UE. Circularitatea face ca modelul nostru de creștere să fie mai durabil, mai competitiv și mai rezistent la provocările actuale și viitoare legate de energie și securitate a aprovizionării.“

  Consumul de resurse rămâne ridicat

  „Cadrul de monitorizare revizuit pentru economia circulară“ include noi indicatori, cum ar fi amprenta materială și productivitatea resurselor. Acești indicatori monitorizează eficiența materială a sistemului de producție și consum al UE şi include noi indicatori pentru măsurarea progresului către obiectivele de prevenire a deşeurilor. Toate acestea sunt elementele cheie ale unei economii circulare fără poluare.

  În plus, cadrul monitorizează contribuția unei economii circulare la durabilitate, neutralitate climatică și reziliență, luând în considerare amprenta consumului, emisiile de gaze cu efect de seră din activitățile de producție, dependenţa de importurile de materiale și autosuficienţa UE pentru materii prime critice.

  Datele arată că, deși producția UE a devenit mai eficientă din punct de vedere al resurselor, consumul de materiale din UE rămâne foarte ridicat și el trebuie să scadă în viitor.

  În 2020, fiecare european a fost responsabil pentru 35 kg de deșeuri de ambalaje din plastic, înregistrând o creștere cu 25% față de 2010. UE gestionează deșeurile într-un mod mai durabil, dar rămân diferențe mari între statele membre și sunt necesare eforturi majore pentru a îmbunătăți gestionarea unor fluxuri de deșeuri, în special cele de materiale plastice.

  P059527 142197 site
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Reciclare puţină, emisii multe

  În ciuda unor îmbunătățiri ale circularității, economia UE este încă în mare parte liniară, materialele secundare reprezentând mai puțin de 12% din toate materialele utilizate în economia Uniunii. Comerțul cu materii prime secundare este în creștere atât în interiorul UE, cât și cu țările din afară. Pentru multe metale speciale și elemente din pământuri rare (cum ar fi litiu, galiu și neodim), rata de reciclare este de aproximativ 1%, în timp ce ratele de reciclare ajung la 16% pentru nichel și 22% pentru cobaltul, ambele fiind materii prime utilizate în baterii.

  În ultimii ani sectoarele economiei circulare au devenit mai inovatoare și au crescut în ceea ce privește investițiile, valoarea adăugată și locurile de muncă. În UE, investițiile private în sectoare economice specifice relevante pentru economia circulară s-au ridicat la 121,6 miliarde euro în 2021, echivalentul a 0,8% din PIB-ul Uniunii. Sectoarele economiei circulare au angajat 4,3 milioane de oameni, înregistrând o creștere cu 11% față de anul 2015, în timp ce valoarea adăugată în sectoarele economiei circulare a crescut cu 27%, ajungând la aproximativ 299 miliarde euro.

  Emisiile de gaze cu efect de seră din UE din activitățile de producție au scăzut cu aproximativ 25% în perioada 2008-2021, ceea ce arată că tranziția către o economie circulară joacă un rol important în atingerea neutralității climatice. Cu toate acestea, amprenta de consum a UE nu a scăzut, ci a crescut cu 4% între 2010 și 2021, fapt cea avut un impact care depăşeşte anumite limite pe care planeta le poate suporta.

  20151202 EP 018326A DHO 020 site
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Indicatori importanţi

  Monitorizarea progresului către o economie circulară este esențială pentru a evalua eficacitatea politicilor și măsurilor UE și pentru a identifica cele mai bune practici pentru circularitate. În 2018, Comisia a adoptat un cadru de monitorizare al UE pentru economia circulară pentru a măsura progresul în UE și în statele sale membre, pe baza datelor disponibile din surse oficiale europene. Acesta a inclus indicatori care acoperă aspecte cheie ale economiei circulare și priorități ale planului de acțiune pentru economia circulară din 2015, cum sunt producția și consumul, gestionarea deșeurilor, materialele secundare și competitivitatea și inovarea.

  Amprenta materială

  Amprenta materială este un indicator care cuantifică cererea de extracții de materiale (biomasă, minereuri metalice, minerale nemetalice și materiale/purtători de energie fosilă) declanșată de consumul și investițiile gospodăriilor, guvernelor și întreprinderilor din UE. Indicatorul consumului de materii prime (RMC) este o măsură a amprentei materialelor. Reprezintă cantitatea de material în termeni de echivalent materii prime (RME) necesară pentru a produ