20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Curtea de Conturi Europeană: Obiectivele pentru 2030 în materie de climă și de energie riscă să nu fie atinse

  Sursa foto: eca.europa.eu

  Atingerea de către Uniunea Europeană a obiectivelor sale în materie de climă și energie fixate pentru 2020 s-a datorat parțial unor factori externi, cum ar fi efectele pandemiei de COVID-19, care au contribuit la reducerea emisiilor. Auditorii europeni se întreabă dacă eforturile UE de a reduce până în 2030 emisiile de gaze cu efect de seră cu 55% față de nivelurile din 1990 pot deveni o poveste de succes, în condițiile în care au găsit puține indicii că acțiunile vizând atingerea obiectivelor pentru 2030 vor fi suficiente. Aceasta este concluzia generală la care a ajuns Curtea de Conturi Europeană într-un raport special publicat pe 26 iunie 2023.

  În octombrie 2022, Comisia Europeană a raportat că UE și-a atins cele trei obiective în materie de climă și energie fixate pentru 2020. Potrivit auditorilor, acest succes nu s-a datorat exclusiv acțiunilor UE în domeniul climei. De exemplu, ei observă că, cel mai probabil, UE-27 nu și-ar fi atins obiectivul de eficiență energetică pentru 2020 fără consumul de energie mai scăzut rezultat din criza financiară din 2009 și din pandemia de COVID-19. Or, evaluarea de către UE a performanței sale ecologice nu este clară cu privire la impactul factorilor externi.

  De asemenea, auditorii Curţii de Conturi Europene au constatat o lipsă de transparență în ceea ce privește modul în care statele membre ale UE și-au atins obiectivele naționale obligatorii prin mecanisme flexibile: unele țări din UE nu au contribuit conform așteptărilor și au utilizat alte mijloace pentru a-și atinge obiectivele, cum ar fi achiziționarea de cote de emisii sau de cote de energie din surse regenerabile de la alte state membre care își depășiseră obiectivele. Auditorii au găsit puține informații cu privire la costul real pentru bugetul UE, pentru bugetele naționale și pentru sectorul privat al atingerii obiectivelor și cu privire la acțiunile care s-au dovedit a fi de succes. Din acest motiv este dificil pentru cetățeni și pentru părțile interesate să stabilească dacă UE își urmărește obiectivele generale într-un mod eficient din punctul de vedere al costurilor și să desprindă învățăminte în raport cu viitoarele obiective pentru 2030.

  Avem nevoie de mai multă transparență cu privire la performanța UE și a statelor membre în acțiunile lor din domeniul climei și al energiei”, a declarat doamna Joëlle Elvinger, membra Curții care a condus acest audit. „Considerăm, de asemenea, că ar trebui luate în calcul toate emisiile de gaze cu efect de seră generate de UE, inclusiv cele generate de comerț și de aviația și transporturile maritime internaționale. Acest lucru este important deoarece UE s-a angajat să fie un lider la nivel mondial în tranziția către neutralitatea climatică”, se arată raportul Curţii de Conturi Europene.

  Auditorii confirmă că UE a obținut rezultate bune comparativ cu alte țări industrializate în ceea ce privește reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră. Uniunea Europeană nu își contabilizează însă toate emisiile, care ar fi cu aproximativ o zecime mai mari dacă s-ar include emisiile generate de comerț, de aviația internațională și de transportul maritim internațional.

  Privind în perspectivă, este îngrijorător faptul că nu există niciun semn că se pune la dispoziție o finanțare suficientă în vederea atingerii obiectivelor mai ambițioase pentru 2030, în special din partea sectorului privat, de la care se așteaptă o contribuție semnificativă. Comisia a raportat de asemenea că, la nivel colectiv, țările UE sunt lipsite de ambiție în urmărirea obiectivului de eficiență energetică pentru 2030, în condițiile în care obiectivul corespunzător pentru 2020 s-a dovedit deja a fi cel mai greu de atins. Unele propuneri de creștere a obiectivelor pentru 2030 (în special propunerile „Pregătiți pentru 55“ și „REPowerEU“) vor spori și mai mult nevoile de finanțare. Acestea implică, de asemenea, ipoteze care fie nu iau suficient în considerare problemele cunoscute (cum ar fi dependența energetică de Rusia), fie – astfel cum au arătat audituri anterioare – nu se materializează conform planificărilor (de exemplu, ipoteza că statele membre vor pune în aplicare pe deplin politicile existente).

  Raportul special nr. 18/2023, intitulat „Obiectivele UE în materie de energie și de climă – Obiectivele pentru 2020 au fost atinse, dar nu este deloc sigur că acțiunile menite să asigure îndeplinirea obiectivelor pentru 2030 vor fi suficiente”, este disponibil pe site-ul Curții.

  Newsletter Ecologic