22.8 C
București
sâmbătă, iunie 22, 2024
Mai mult

  Finanțare pentru 132 de proiecte noi

  Comisia Europeană a a­probat un pachet de investiții în valoare de peste 290 milioane euro pentru 132 de pro­iecte noi din programul LIFE. A­proape 223 milioane euro au fost alocate unor inițiative de protecția mediului și utilizarea eficientă a resurselor, iar peste 70 milioane euro vor fi investite în proiecte de atenuare a efectelor schim­bărilor climatice și de adaptare la acestea.
  De exemplu, printr-un pro­iect transnațional de amploare turbăriile degradate din Belgia, Germania, Irlanda, Țările de Jos și Polonia vor fi refăcute pentru a-și recăpăta func­ția de absorbant natural de carbon. Proiectul va con­tribui la conservarea speciilor și habitatelor protejate și totodată va crește nivelul apelor subterane.
  Un proiect inedit aparține unor maeștri bucătari italieni care vor promova regimuri a­limentare inteligente din punct de vedere climatic, hră­nitoare, la prețuri accesibile și care să reducă risipa alimentară, prin campanii de comunicare adresate clienților și personalului.
  În Bulgaria se va derula un program care să reducă numărul păsărilor accidentate mortal de impactul cu rețeaua de electricitate. Echipa va identifica liniile de tensiune cu cel mai mare grad de risc și le vor înlocui cu cabluri subterane.
  Un proiect polonez va demonstra fezabilitatea utilizării energiei din surse regenerabile pentru răcirea clădirilor, iar o inițiativă din Franța va institui un nou sistem de optimizare a utilizării resurselor și de recuperare a deșeurilor din con­strucții și lucrări publice locale.• Irina Tomșa

  Newsletter Ecologic