23.4 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

    Obiective prioritare în UE până în 2030

    Parlamentul European a adoptat pe 10 martie a.c. acordul convenit cu Consiliul în decembrie 2021 referitor la al optulea Program de Acțiune pentru Mediu (Environment Action Programme, EAP) care va ghida politica de mediu a UE până în 2030 și o va alinia la Pactul Verde European.
    Noul EAP prevede șase obiective prioritare care trebuie atinse până în 2030: reducerea schimbărilor climatice pentru a atinge ținta de emisii de gaze cu efect de seră stabilită; adaptarea la schimbările climatice; trecerea către o economie a bunăstării, care dă înapoi planetei mai mult decât ia; urmărirea dezideratului de zero poluare inclusiv cu privire la substanțele nocive; protejarea, conservarea și refacerea biodiversității; diminuarea semnificativă a presiunilor principale de mediu legate de amprentele materiale și de consum ale UE, inclusiv prin obiectivele de reducere UE 2030.
    Pentru a întări stimulentele pozitive și a elimina treptat subvențiile dăunătoare mediului, UE va institui un cadru legislativ obligatoriu pentru monitorizarea și raportarea progreselor statelor membre în eliminarea treptată a subvențiilor pentru combustibilii fosili. Va fi stabilit un termen limită până la care să fie stopate toate ajutoarele de stat pentru aceste surse de energie dăunătoare mediului, în linie cu ambiția de a limita încălzirea globală la 1,5°C. Până în 2023 Comisia va prezenta o metodologie de identificare a altor subvenții dăunătoare mediului, în vederea raportării de statele membre a progreselor obținute în eliminarea acestora. I.T.

    Newsletter Ecologic