29.3 C
București
joi, iunie 13, 2024
Mai mult

  OIREP-urile vor fi autorizate prin vot

  Ministerul Mediului are în dezbatere publică un proiect ordin de ministru referitor la mo­di­ficarea structurii și a regulamentului de func­ționare al Comisiei de supraveghere a răs­punderii extinse a producătorilor ce va avea un impact deosebit asupra or­ga­ni­za­ții­lor colective care din al doilea an de ac­ti­vi­ta­te au obligația de obține de la Ministerul Mediului o viză anuală.• ecologic

  Ambalajele și deșeurile de ambalaje au fost și au rămas un subiect de interes pentru Ministerul Mediului, ast­fel încât periodic are loc o schimbare a com­po­nen­ței Comisiei de autorizare a Organizațiilor care Implementează Responsabilitatea Extinsă a Producătorilor (OIREP), a modului de funcționare al acestei comisii și a criteriilor după care membrii ei iau deciziile de a acorda sau nu li­cențele de funcționare. În nicio altă țară europeană nu există un mod de autorizare a acestor organizații atât de complicat și mai ales atât de imprevizibil.
  La noi componența comisiei de supraveghere s-a schimbat foarte mult din anul 2004 și până astăzi. Dacă la început din această comisie făceau parte reprezentanți ai Ministerului Mediului, ai Ministerului Economiei, ai Agenției Naționale pentru Protecția Mediului și ai Administrației Fondului pentru Mediu, prin Ordinul nr. 64/2019 structura a fost redusă la numai cinci per­soane, toate din Direcția deșeuri și din cea juridică a Mi­nis­te­­ru­lui Mediului, ceea ce poate pune sub semnul întrebării o­biec­tivitatea deciziilor care se iau în această comisie extrem de importantă pentru buna funcționare a instrumentului economic eu­ropean numit Sistemul de Responsabilitate Extinsă a Producătorului.
  În 2020 Ministerul Mediului a inclus în condițiile de autorizare o așa-numită „grilă de evaluare“: un tabel de patru pagini ex­trem de stufos, care conține 13 rubrici, fiecare punctată de la 1 la 10. Pentru a primi licența de operare un OIREP trebuie să obțină minimum 80 de puncte din 100, ceea ce ar putea părea simplu în cazul organizațiilor care și-au îndeplinit obligațiile.
  Grila de care vorbim, care nu are nici un corespondent în le­­gis­lația vreunei țări europene, nu face decât să descurajeze colaborarea OIREP-urilor cu primăriile și să creeze avantaje competitive pentru anumite organizații agreate, dezinteresat firește, de funcționarii publici care supraveghează și licențiază o piață evaluată la peste 200 milioane euro anual.
  Obiectivitatea de care dau dovadă membrii comisiei este e­sen­țială în luarea unor decizii corecte, mai ales că legiuitorul s-a asi­gurat ca organizațiile să nu aibă nicio cale de atac în cazul în care se simt nedreptățite.
  Iar acum, la sfârșit de an, ministerul a lansat în dezbatere publică un alt proiect de ordin de ministru, care înlocuiește procedura de evaluare pe baza grilei cu o altă procedură, mult mai su­­biectivă, cea a votului membrilor Comisiei. Și astfel două OIREP-uri care au îndeplinit aceleași obligații pot obține punctaje di­ferite numai pentru că acesta a fost rezultatul votului celor cinci membri ai Comisiei.

  Newsletter Ecologic