22.8 C
București
sâmbătă, iunie 22, 2024
Mai mult

  Planurile de management ale zonelor naturale protejate vor fi actualizate cu bani din PNRR

  Sursa foto: Judith/flickr.com

  Ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet, a semnat pe 21 august a.c. două contracte de finanțare cu Agenția Națională pentru Arii Naturale Potejate (ANANP), prin Planul Național de Redresare și Reziliență.

  Investițiile vor fi realizate în cadrul Componentei C2 „Păduri și protecția biodiversității“ din PNRR și au în vedere actualizarea planurilor de management aprobate, identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine, dar și reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate.

  Primul contract de finanțare semnat constă în actualizarea planurilor a cel puțin 250 de zone naturale protejate, în conformitate cu Ghidul de elaborare a planurilor de management și cadrul metodologic agreat de Comisia Europeană în 2020 pentru detalierea obiectivelor specifice de conservare pentru habitate și specii. Astfel, se va asigura cartarea și inventarierea distribuției habitatelor și speciilor în vederea stabilirii stării de conservare a acestora și a obiectivelor specifice de conservare. Implementarea proiectului presupune activități complexe de analiză și selecție a informațiilor relevante existente, respectiv verificarea acestora pe teren și transpunerea lor într-o structură unitară, conform detalierilor transmise de Comisia Europeană în 2020.

  „Avem un buget consistent prin PNRR alocat componentei Păduri și protecția biodiversității și aceste investiții aferente celor două contracte de finanțare au o importanță deosebită pentru protejarea strictă a habitatelor naturale terestre și marine și a speciilor care conviețuiesc în aceste habitate, dar și pentru reconstrucția habitatelor de paijiști în ariile naturale protejate. Protejarea biodiversității este unul dintre obiectivele principale ale Ministerului Mediului, Apelor și Pădurilor, în acord cu Strategia UE privind biodiversitatea pentru 2030”, a declarat ministrul Mircea Fechet.

  De asemenea, vor fi prioritizate ariile naturale protejate potențial afectate de proiectele de infrastructură pentru care România s-a angajat, în conformitate cu legislația UE relevantă, să colecteze în continuare date în vederea detalierii obiectivelor de conservare pentru habitate și specii, inclusiv specii de păsări migratoare.

  Proiectul propus de Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are o valoare de 597,6 milioane lei fără TVA, reprezentând contravaloarea a 120 milioane euro. Termenul de finalizare este trimestrul 1 al anului 2025.

  Al doilea contract de finanțare încheiat între Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor și Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate are o valoare de 174,3 milioane lei fără TVA, reprezentând contravaloarea a 35 milioane euro și finanțează reconstrucția din punct de vedere ecologic a minim 2800 ha de habitate de pajiști din ariile naturale protejate. Termenul de finalizare este trimestrul 2 al anului 2026.

  Investiția răspunde unei provocări majore pentru domeniul biodiversității din România, având în vedere nivelul scăzut de implementare a măsurilor active de conservare prevăzute în planurile de management aprobate, în special în ceea ce privește reconstrucția ecologică a habitatelor și îmbunătățirii stării de conservare, atât a acestora, cât și a speciilor aferente pajiștilor. De asemenea, acest proiect are ca obiective specifice:

  • Elaborarea criteriilor de selecție, identificarea și prioritizarea suprafețelor de pajiști destinate renaturării;
  • Documentarea, reglementarea și implementarea măsurilor de conservare destinate reconstrucției;
  • Elaborarea și implementarea planului de acțiune privind comunicarea și conștientizarea publicului cu privire la rolul biodiversității aferente pajiștilor.

  Investiția va fi implementată prin microproiecte specifice la nivel de suprafață de pajiște sau grup de suprafețe de pajiști care necesită renaturarea, prin contracte încheiate între Agenția Națională pentru Arii Naturale Protejate și diferite persoane juridice sau asocieri de persoane juridice.

  Cele două contracte semnate fac parte din Pilonul I „Tranziția Verde“, Componenta 2 „Păduri și protecția biodiversității“ și vizează investițiile I3.1 „Actualizarea planurilor de management aprobate și identificarea zonelor potențiale de protecție strictă în habitate naturale terestre și marine în vederea punerii în aplicare a Strategiei UE privind biodiversitatea pentru 2030“ și I4.2 Reconstrucția habitatelor de pajiști în ariile naturale protejate din cadrul Reformei R2 – „Reforma sistemului de management al ariilor naturale protejate în vederea implementării coerente și eficace a Strategiei europene privind biodiversitatea“. ecologic

  Newsletter Ecologic

  • Tags