0 C
Bucharest
Thursday, November 30, 2023
Mai mult

  Recomandările Comisiei Europene pentru operatorii din domeniul deşeurilor

  Comisia Europeană a oferit îndrumări şi recomandări privitoare la managementul deşeurilor în contextul pandemiei de COVID-19. Documentele precizează că gestionarea deşeurilor este un domeniu esenţial în această perioadă pentru sănătatea oamenilor şi aprovizionarea cu materii prime pentru funcţionarea industriilor conexe, iar statele membre trebuie să ia măsuri de susţinere a continuităţii serviciilor şi prevenirea blocajelor din sistem.● Irina Tomşa, Diana Uţă

  Documentul intitulat „Managementul deşeurilor în contextul crizei provocate de coronavirus“ publicat pe 14 aprilie a.c. cuprinde îndrumări stabilite în urma consultărilor cu experţi în domeniul deşeurilor şi reprezentanţi ai industriei de profil din Statele Membre, având la bază recomandările Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC).

  3pan

  „În această criză fără precedent cooperăm cu Statele Membre şi cu operatorii din domeniul deşeurilor din întreaga Uniune pentru a face faţă provocării de a asigura un nivel ridicat de protecţie a sănătăţii oamenilor şi a mediului. Gestionarea corespunzătoare a deşeurilor face parte din serviciile esenţiale care susţin bunăstarea cetăţenilor noştri şi este realizată de numeroase companii care se ocupă de deşeuri şi menţin funcţionarea economiei circulare“, a declarat Virginijus Sinkevičius, comisarul european pentru Mediu, Oceane şi Pescuit.

  Fiecare cetăţean al spaţiului comunitar generează anual în medie aproape jumătate de tonă de deşeuri municipale şi fiecare gospodărie produce aproximativ 20 de kilograme de deşeuri săptămânal, iar cantitatea totală anuală se ridică în medie la 5 tone per locuitor. În aceste condiţii, cu atât mai mult cu cât prevenirea răspândirii virusului impune măsuri suplimentare de protecţie a sănătăţii oamenilor şi siguranţei mediului, este esenţial să se asigure funcţionarea continuă şi fără distorsionări a activităţilor de gestionare a deşeurilor, inclusiv colectarea separată şi reciclarea de care depind industriile conexe.

  Gestionarea deşeurilor municipale

  2pan

  Potrivit Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC), în prezent nu există nicio dovadă care să sugereze că procedurile standard de gestionare a deşeurilor sunt nesigure sau insuficiente în ceea ce priveşte riscul de infectare cu COVID-19 sau că deşeurile menajere au un rol în transmiterea SARS-CoV-2 sau a altor viruşi respiratori.

  Ţinând cont de importanţa gestionării adecvate a deşeurilor pentru sănătatea oamenilor şi mediu, de evaluările riscurilor efectuate de organisme ştiinţifice şi de măsurile aplicabile de gestionare a riscurilor, trebuie asigurată continuitatea serviciilor de management al deşeurilor municipale – inclusiv colectarea separată şi reciclarea – în conformitate cu legislaţia UE.

  Prevenirea întreruperilor în colectarea separată a deşeurilor este importantă pentru ca infrastructura de colectare şi tratare să nu se supraaglomereze deoarece ar putea provoca riscuri suplimentare pentru sănătate. De asemenea trebuie respectată distribuirea corectă a eforturilor de colectare şi cetăţenii să nu suporte costuri disproporţionate pentru managementul deşeurilor, ci să-şi păstreze obiceiul de a preda gunoiul separat. Colectarea separată este esenţială pentru securizarea locurilor de muncă şi a afacerilor care depind de aprovizionarea cu deşeuri reciclabile şi materii prime din materiale reciclate, precum şi pentru tranziţia către o economie mai circulară.

  Referitor la articolul 13 din Directiva 2008/98/CE privind deşeurile, practicile de colectare pot fi adaptate în contextul crizei, cu scopul de a proteja sănătatea publică. Orice astfel de modificări trebuie să respecte legislaţia UE privind deşeurile, să fie necesare şi proporţionale pentru protejarea sănătăţii cetăţenilor, în special prin limitarea la zonele şi perioadele de timp strict necesare pentru a contracara riscurile identificate, să urmeze cele mai recente recomandări ştiinţifice şi să se depună eforturi în vederea menţinerii obiectivelor de colectare separată şi de reciclare în conformitate cu ierarhia deşeurilor.

  4pan

  Centrul European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) a prevăzut în raportul din 30 martie 2020 necesitatea unor măsuri specifice pentru prevenirea contaminării şi controlul infecţiilor în cazul persoanelor izolate la domiciliu, suspectate sau confirmate cu coronavirus. Acestea sunt:

  • în camera pacientului să fie pus un sac pentru colectarea deşeurilor;

  • şerveţelele, batistele de hârtie şi măştile folosite de pacient trebuie aruncate în sacul de gunoi din camera acestuia;

  • mănuşile şi măştile folosite de îngrijitor şi de persoana care asigură curăţenia trebuie aruncate la plecare imediat într-un alt sac, aflat lângă camera pacientului;

  • sacii de gunoi trebuie închişi înainte de a fi scoşi din camera pacientului şi înlocuiţi frecvent, însă nu trebuie niciodată goliţi în alt sac;

  • aceşti saci de deşeuri închişi pot fi puşi împreună într-un sac de gunoi curat şi aruncaţi în containerul de deşeuri menajere. Nu este nevoie de o activitate de colectare specială sau de altă metodă de eliminare;

  • după manipularea sacilor sau containerului de deşeuri trebuie asigurată o igienă strictă a mâinilor folosind apă şi săpun sau dezinfectanţi pe bază de alcool sanitar.

  Dacă din cauza deficitului de personal se ajunge la reducerea funcţionării serviciilor, Statele Membre trebuie să asigure continuitatea şi o frecvenţă adecvată a colectării deşeurilor reziduale şi biologice pentru a preveni orice risc de sănătate şi siguranţă publică. Pe baza analizării riscurilor frecvenţa poate fi ajustată temporar, dar colectarea nu trebuie stopată.

  Anumite tipuri de deşeuri pentru care punctele de colectare au fost temporar închise pot fi depuse după redeschidere. Este vorba în special de deşeurile de echipamente electrice şi electronice (DEEE), baterii, acumulatori şi deşeuri voluminoase.

  În condiţiile crizei provocate de coronavirus este cu atât mai important ca oamenii să îşi separe corect deşeurile astfel încât să se poată asigura fluxuri curate de materiale reciclabile către unităţile de tratare a deşeurilor. Cetăţenii trebuie informaţi cu privire la orice modificări temporare ale practicilor de colectare care le afectează modul în care predau deşeurile. Dacă este necesar, trebuie să li se amintească să nu arunce la gunoi deşeurile de echipamente electrice şi electronice, bateriile sau chimicalele de uz casnic.

  Statele membre trebuie să ia în calcul eventuale perturbări ale proceselor de sortare şi tratare a deşeurilor reciclabile şi să planifice capacităţi adecvate de depozitare temporară.

  Gestionarea deşeurilor provenite din unităţile sanitare

  Deşeurile din spitale, clinici, laboratoare şi alte puncte sanitare care au legături cu pacienţi contaminaţi cu coronavirus trebuie manipulate şi tratate în conformitate cu legislaţia UE (în special Directiva 2008/98/EC, articolele 17, 23, 24 şi 25 referitoare la deşeurile periculoase) şi cu prevederile naţionale aplicabile acestor categorii de deşeuri infecţioase, ţinând cont de cele mai recente recomandări ale Centrului European de Prevenire şi Control al Bolilor (ECDC) şi ale autorităţilor naţionale din domeniul sănătăţii.

  5pan

  ECDC a prevăzut recomandări privind deşeurile rezultate în urma igienizării spaţiilor potenţial contaminate cu noul coronavirus, astfel: cele provenite de la curăţarea spaţiilor de servicii medicale trebuie să fie tratate ca deşeuri clinice infecţioase de categoria B (UN3291), cele din spaţii unde pacienţii au acces dar nu li se asigură asistenţă medicală să fie adunate în saci separaţi, iar cele provenite din igienizarea zonelor de acces general să fie aruncate la gunoi împreună cu deşeurile nereciclabile obişnuite.

  Statele membre trebuie să planifice capacităţi corespunzătoare de tratare şi, după caz, de depozitare a deşeurilor medicale, pe baza volumelor estimate. Dacă apar întreruperi în procesele de tratare din lipsa capacităţilor de eliminare sau incinerare, este extrem de important ca deşeurile medicale să fie depozitate temporar în condiţii de maximă siguranţă până la rezolvarea problemei. În aceste situaţii depozitarea trebuie să se facă în recipiente sigilate plasate în zone securizate, la care să aibă acces doar personalul autorizat.

  Dacă Statele Membre decid să autorizeze în mod excepţional procese alternative de tratare a deşeurilor medicale în conformitate cu legislaţia UE şi prevederile naţionale aplicabile inclusiv în caz de stare de urgenţă, în cazul în care respectivele procese au efecte de mediu mai puţin benefice decât practicile uzuale trebuie limitată utilizarea acestora strict la timpul necesar pentru remedierea deficitului de capacităţi de depozitare şi tratare. Pe durata folosirii unor astfel de procese se vor aplica măsuri de precauţie adecvate pentru siguranţa şi sănătatea personalului.

  Sănătatea şi siguranţa lucrătorilor din domeniu

  Agenţia Europeană pentru Securitate şi Sănătate în Muncă a prezentat îndrumări pentru prevenirea răspândirii coronavirusului care pot fi consultate pe https://osha.europa.eu/ro.

  Documentul Comisiei Europene enumeră câteva dintre cele mai bune practici comunicate de reprezentanţii industriei deşeurilor, şi anume:

  7pan

  • organizarea personalului astfel încât să se evite contaminarea între echipe, în special prin respectarea distanţei dintre angajaţi şi reducerea la minim a numărului de lucrători prezenţi în aceeaşi zonă;

  • distribuirea şi utilizarea corespunzătoare a echipamentului individual de protecţie şi a dezinfectanţilor adecvaţi;

  • respectarea strictă a celor mai exigente standarde de igienă, inclusiv schimbarea şi curăţarea frecventă a echipamentului de protecţie individuală şi a celui de lucru, înlocuirea mănuşilor de lucru în caz de rupere sau orice alt incident cu potenţial de contaminare, igienizarea regulată a spaţiilor de lucru, a cabinelor şi huselor vehiculelor;

  • dacă angajaţii poartă măşti de lucru trebuie să respecte protocoale stricte de punere şi scoatere a echipamentului individual de protecţie pentru a evita contactul accidental şi contaminarea;

  • unde este posibil, să se asigure condiţii de muncă adecvate pentru lucrătorii vulnerabili cum ar fi cei în vârstă şi cei cu probleme cronice de sănătate.

  Sprijin cu fonduri europene şi ajutoare de stat

  Pentru perioada 2014-2020 Statele Membre au alocat managementului deşeurilor 4,9 miliarde euro din fondurile politicii de coeziune. Finanţarea poate susţine prevenirea generării deşeurilor, campanii de informare, sisteme de colectare selectivă (inclusiv echipamente şi vehicule), infrastructuri de tratare, consolidarea capacităţilor administrative şi alte investiţii, în funcţie de priorităţile locale. Până la sfârşitul anului 2019, 31% din aceste fonduri au rămas nealocate. Fonduri suplimentare pot fi disponibile şi din alocările pentru alte priorităţi, cum ar fi gestionarea riscurilor în caz de dezastre sau serviciile medicale.

  Pentru contracararea crizei actuale, Comisia Europeană a adoptat Iniţiativa de Investiţii pentru Reacţia la Coronavirus (Coronavirus Response Investment Initiative), care prevede mobilizarea de fonduri din politica de coeziune pentru furnizarea imediată de lichidităţi Statelor Membre. În plus, cheltuielile legate de criza provocată de coronavirus, inclusiv cele din sectorul medical, pot fi eligibile din fondul politicii de coeziune, iar ţările beneficiază de mai multă flexibilitate în realocarea resurselor pentru a finanţa zonele care au cea mai mare nevoie. Statele Membre au inclusiv posibilitatea de a accesa fonduri pentru adaptarea managementului deşeurilor la condiţiile pandemiei de coronavirus, cum ar fi creşterea automatizării în procesul de recuperare-reciclare, îmbunătăţirea condiţiilor de sănătate şi securitate la locul de muncă, gestionarea deşeurilor medicale etc.

  Informare şi monitorizare

  Comisia Europeană va monitoriza permanent situaţia statelor membre şi a operatorilor din sectorul deşeurilor, invitându-i pe cei implicaţi să comunice prin email la ENVWASTE-COVID-19@ec.europa.eu ce măsuri au luat în domeniul managementului deşeurilor ca răspuns la criza provocată de coronavirus. La aceeaşi adresă pot fi trimise şi întrebări sau solicitări de informaţii suplimentare.

  Transporturile transfrontaliere de deşeuri

  Pe 30 martie a.c. a fost dat publicităţii documentul intitulat „Transportul deşeurilor în UE în contextul crizei Coronavirus“, care cuprinde o serie de recomandări importante ale Comisiei Europene.

  8pan
  controls of random containers of recyclable plastic for export from the port authorities

  Transporturile intracomunitare sunt o verigă-cheie în managementul deşeurilor întrucât unele State Membre nu au capacităţi de tratare corespunzătoare şi depind de cele ale altor ţări ale Uniunii, la fel cum unele nu au pe teritoriul lor gama completă de instalaţii pentru procesarea tuturor fracţiilor. Din motive de sănătate publică, economice şi de mediu este esenţial să se urmeze o abordare comună în toate Statele Membre cu scopul limitării perturbărilor în transportul deşeurilor.

  Recomandările Comisiei vizează aşadar stabilirea unei abordări comune pentru asigurarea continuităţii transporturilor de deşeuri în spaţiul comunitar şi totodată menţinerea nivelului ridicat de protecţie a sănătăţii publice şi mediului în condiţiile excepţionale provocate de coronavirus. Documentul se bazează pe cele mai bune practici şi oferă îndrumări în concordanţă cu legislaţia din domeniu pentru prevenirea eventualelor obstacole din calea transporturilor transfrontaliere de deşeuri şi pentru facilitarea implementării reglementărilor UE cu privire la transportul deşeurilor.

  Textul face referire la alte două seturi de recomandări ale Comisiei, cel din 16 martie 2020 privitor la măsurile de management al frontierelor în vederea protecţiei sănătăţii şi asigurării disponibilităţii produselor şi serviciilor esenţiale, respectiv cel din 23 martie a.c. referitor la „culoarele verzi“ pentru menţinerea funcţionării lanţurilor de aprovizionare şi a circulaţiei mărfurilor pe Piaţa Unică. Prevederile ambelor documente se aplică prin extensie şi transportului de deşeuri, întrucât „culoarele verzi“ trebuie să aibă punctele de trecere a frontierelor deschise pentru toate vehiculele de mărfuri.

  Comisia solicită tuturor Statelor Membre să implementeze în totalitate recomandările referitoare la facilitarea ajungerii la destinaţie fără întârziere a fiecărui transport şi să asigure transportatorilor de deşeuri accesul la punctele de trecere a frontierelor de pe „culoarele verzi“.

  Pentru buna funcţionare a transporturilor de deşeuri în spaţiul comunitar este nevoie de transparenţă cu privire la orice măsură luată de Statele Membre pentru restricţionarea trecerii frontierelor, iar Comisia actualizează permanent lista deciziilor implementate sau anunţate de ţările UE integrată în aplicaţia disponibilă pe https://ec.europa.eu/transport/coronavirus-response_en.

  Articolul 26(4) din Regulamentul (EC) 1013/2006 referitor la transportul deşeurilor permite schimbul de informaţii şi documente în format electronic dacă toate autorităţile şi factorii economici implicaţi sunt de acord cu acest lucru. În contextul actual, pentru evitarea contactului fizic, pentru eficientizarea proceselor administrative şi scurtarea duratei procedurilor, ţinând cont şi de organizarea muncii la distanţă, Comisia recomandă autorităţilor competente din toate Statele Membre înlocuirea hârtiilor necesare transporturilor de deşeuri cu documente în format electronic. Îndrumările CE publicate pe 30 martie a.c. cuprind lista documentelor necesare în transportul deşeurilor care trebuie trimise în format digital. De asemenea, documentul prevede recomandări şi proceduri pentru urgentarea procedurilor de trimitere, modificare şi aprobare a diferitelor notificări necesare de-a lungul traseului, ţinând cont că pot interveni situaţii neprevăzute în care să fie nevoie de schimbarea într-un timp foarte scurt a rutei, destinaţiei, cantităţii încărcate sau a transportatorului.●

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  „Deșeurile umanitare“ vin în valuri spre România

  Comisarii Gărzii de Mediu Bihor au început o amplă serie de controale în vamă, blocând intrarea în țară a...

  Mai multe articole