1.2 C
Bucharest
Sunday, December 10, 2023
Mai mult

  Apa și cărbunele încing spiritele în centrul Europei

  Sursa foto: NZZ/flickr.com

  Polonia se află într-un conflict generat de efectele pe care exploatarea unei uriașe mine de cărbune le are asupra resurselor de apă potabilă din Cehia. Curtea de Justiție a Uniunii Europene a intervenit impunând Poloniei plata unei penalități zilnice de 500.000 euro, dar conflictul este departe de a fi închis. Este pentru prima dată când două țări din UE se judecă din motive de mediu. •Matei Dumitru
  location turow mine640 nc

  Mina de lignit de la Turów (KWB Turów) din Polonia, aflată în apropierea granițelor cu Cehia și cu Germania este o exploatare de suprafață începută în anul 1904 și deținută de Polska Grupa Energetyczna (PGE), cea mai mare companie de stat producătoare de electricitate din Polonia.
  Mina care produce aproximativ 27,7 milioane tone de lignit anual ali­men­tează marea centrală din apropiere, care asigură 5% din e­ner­gia elec­trică a Poloniei. Atât exploatarea minieră, cât și termocen­trala au iscat în ultimii ani proteste ale locuitorilor din țările ve­cine, întru­cât mina duce la scăderea drastică a resurselor de apă din zonă, iar ter­mo­cen­trala poluează aerul.
  După ce licența de exploatare a minei a expirat în aprilie 2020, au­to­ritățile poloneze au prelungit-o cu încă 6 ani și au început de­mer­su­ri­le pentru extinderea minei până la doar 70 de metri distanță de gra­nița cu Cehia. Dacă această extindere va fi aprobată, supra­fața to­ta­lă a exploatării va ajunge la 30 kilometri pă­trați.
  În septembrie 2020 ministerele Mediului și Afacerilor Externe ale Re­pu­blicii Cehe au depus o sesizare la Comisia Europeană despre „pre­su­pusa neîndeplinire a obligațiilor legale ale Poloniei privind schim­bul de informații pentru extinderea propusă a minei Turów lân­gă granița co­mu­nă“, iar în mai 2021 Comisia Europeană a tranșat pro­ble­ma în fa­voa­rea Cehiei, cerând Poloniei să oprească ex­ploatarea mi­ni­eră. Cu toate acestea, prim-ministrul polonez Mateusz Mora­wiec­ki a de­clarat (pe Twitter) că Varșovia va negocia viitorul exploatării de la Turów direct cu Cehia.

  notes from poland
  Sursa foto: Notes from Poland/flickr.com

  Problema apei

  Mina Turów are o adâncime de până la 330 metri. Uriașele ex­ca­va­toa­re de aici nu pot extrage cărbunele în condițiile în care lucrează mult sub nivelul pânzei freatice, ceea ce implică folosirea unor mari stații de pompare care scot continuu apa din zona de ex­plo­atare și o transportă la distanțe mari, departe de mină. Aceste o­pe­ra­țiuni au dus la scăderea nivelului pânzei freatice din Cehia în zo­na învecinată și la deșertificarea terenurilor din apropierea minei.
  Locuitorii din țările vecine care se ocupă cu agricultura și crește­rea ani­malelor sunt disperați. Apa nu este numai greu de găsit, ci și atât de contaminată încât nu poate fi folosită, ceea ce i-a dus pe unii oa­meni în pragul sinuciderii.
  Cu toate acestea, Cehia a fost țara care a reacționat cel mai virulent, Germania preferând să stea în expectativă fără a se implica fățiș în dispută. Astfel, Cehia a rămas singura care a contestat licența de ex­tindere a exploatării miniere. Prudența Germaniei se datorează și o­po­ziției manifestate de Polonia în proiectul gazoductului Nord Stream 2, dar și unor probleme ce țin de istoria complicată a ex­ploa­tă­rii miniere, pentru că inițial exploatarea de la Turów a fost o mină ger­mană și a devenit poloneză când granițele s-au schimbat, după al Doilea Război Mondial.

  META
  Sursa foto: META/flickr.com

  Reacția Poloniei

  Polonia a dus disputa la alt nivel, spunând că cererea Republicii Cehe de a opri operațiunile miniere din Turów vine în contradicție cu prin­ci­piile „tranziției juste“ ale Pactului Verde European. „Cererea de în­chi­dere imediată a minei poloneze pune sub semnul întrebării cre­di­bi­li­ta­tea asigurărilor de solidaritate europeană și echitatea tranziției, care este necesară, dar trebuie realizată într-o manieră planifi­ca­tă și eta­pi­zată“, a comunicat compania energetică PGE, deținătoarea minei.
  În plus, Polonia are cele mai puternice sindicate din Europa. În aceas­tă țară 70% din energia electrică este produsă de termocentrale care funcționează pe bază de cărbune. Polonia a fost și singura țară a UE care nu s-a angajat să reducă la zero emisiile nete de gaze cu efect de seră până în 2050.
  Conform declarațiilor PGE, oprirea exploatării miniere ar a­me­nin­ța e­xis­tența a 80.000 de oameni și ar pune în pericol securitatea e­ner­ge­ti­că a țării. Termocentrala de aici este singurul furnizor de căl­dură și apă caldă pentru spitalele, școlile și cele 1.400 de locuințe din orașul po­lo­nez Bogatynia.
  Mii de lucrători polonezi din sectorul energetic au protestat în luna iu­nie a.c. la Varșovia și în alte orașe împotriva riscului pierderii de lo­curi de muncă la Turów și alte exploatări miniere. Sentimentele an­ti­eu­ro­pene sunt vizibile în această regiune carboniferă.
  Krzysztof Gonerski, unul dintre liderii marcanți ai sindicatului So­li­darność a declarat pentru Associated Press chiar că Uniunea Eu­ro­pea­nă este condusă în prezent de „ecoteroriști“. „Suntem amenințați cu pier­derea suveranității energetice dacă ne închidem minele, cen­tralele elec­trice și vom fi obligați să importăm energie. Energia e­o­li­ană și cea solară nu sunt suficiente pentru a înlocui cărbunele, în timp ce sin­gura opțiune viabilă este energia nucleară. Dar Germania spu­ne deja că nu va permite o centrală nucleară lângă granița sa, așa că va tre­bui să importăm energie scumpă din Germania, din Franța. Nu vrem acest gen de UE, vrem o comunitate echitabilă și nu una doar în interesul celor bogați“, a spus Gonerski.

  O decizie riscantă

  Cehia a cerut Curții Europene de Justiție penalizarea Poloniei cu 5 milioane euro zilnic pentru că nu a respectat un ordin din lu­na mai a.c. de stopare a mineritului la Turów. După ce Varșovia a re­fu­zat în continuare oprirea exploatării miniere, Curtea a dispus pe 20 sep­tem­brie a.c. aplicarea unei penalități zilnice de 500.000 euro, a­men­dă pe care oficialii polonezi au declarat că țara nu o va plăti niciodată.
  Conflictul apărut între cele două state ale Uniunii Europene este mai complex decât pare la prima vedere. Cehia își revendică dreptul la apă și la condiții de viață sănătoase pentru cetățenii ei, Polonia cere drep­tul la locuri de muncă și suveranitate energetică, iar Curtea Eu­ro­peană de Justiție decide în favoarea argumentelor ce țin de pro­tecția me­diu­lui. Pericolul este unul real pentru că escaladarea con­flictului din­tre cele două țări va consolida retorica antieuropeană a par­tidului Po­lonia Unită (Solidarna Polska) ce susține că ex­plo­a­ta­rea cărbunelui este mai profitabilă decât rămânerea Poloniei în Uniunea Europeană, dis­curs ce s-ar putea extinde și în alte țări eu­ropene în condițiile în care prețurile la energie vor exploda în această iarnă.

  wiki
  Sursa foto: Wikipedia

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  Cazul de la Târgșoru Vechi modifică legi și duce la o uriașă criză a gunoaielor în Prahova

  Incidentul din județul Prahova unde comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o rețea de „oameni de afaceri“ care...

  Mai multe articole