1.2 C
Bucharest
Sunday, December 10, 2023
Mai mult

  Apar noi restricții impuse prin Green Deal

  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Comisia Europeană a propus noi regulamente privind combaterea defrișărilor și transferurile de deșeuri, care au provocat o serie de reacții. Unii reprezentanți ai industriei și comerțului se simt amenințați direct de aceste propuneri ale Executivului comunitar ce limitează libera circulație a mărfurilor spre și dinspre Uniunea Europeană.• ecologic

  Pe 17 noiembrie a.c. Comisia Europeană a lansat trei propuneri me­nite să combată defrișările, să introducă schimbări în ges­ti­o­narea durabilă a deșeurilor și să asigure o calitate mai bu­nă a solurilor. Toate acestea sunt necesare pentru punerea în practică a Pactului Verde European, se specifică în comunicatul instituției.
  Vicepreședintele executiv pentru Pactul Verde European, Frans Tim­mermans, a declarat: „pentru a câștiga lupta purtată la nivel mondial îm­potriva crizei climatice și a celei legate de biodiversitate, trebuie să ne a­su­măm responsabilitatea de a acționa atât pe plan intern, cât și pe plan extern. Regulamentul nostru privind defrișările răspunde apelurilor cetățenilor de a reduce la minimum contribuția europeană la defrișări și de a promova consumul durabil. Noile noastre norme care reglemen­tea­ză tran­sferurile de deșeuri vor stimula economia circulară și vor asigura fap­tul că exporturile de deșeuri nu dăunează mediului sau sănătății umane în alte părți ale lumii. Iar datorită strategiei noastre privind solul, acesta se va însănătoși, va fi utilizat în mod du­rabil și va beneficia de protecția juridică de care are nevoie“.

  CIFOR Flickr
  Sursa foto: CIFOR/flickr.com

  Defrișările

  Comisia Europeană consideră că prin­ci­palul factor care contribuie la de­frișări este extinderea terenurilor a­gri­cole în sco­pul producerii unor materii prime (soia, carne de vită, ulei de palmier, lemn, cacao și cafea) și a unor produse derivate din a­cestea. De aceea noile norme urmăresc ga­rantarea faptului că produsele pe care ce­tă­țenii UE le cumpără, le utilizează și le consumă pe piața UE nu contribuie la defrișări și la degradarea pădurilor la nivel mondial.
  Regulamentul stabilește norme privind obligația de diligență pe care trebuie să le respecte întreprinderile care doresc să introducă pe piața UE aceste materii prime, în vederea asigurării faptului că pe piața UE sunt autorizate numai produsele legale și care nu contribuie la defrișări. În acest scop Comisia va utiliza un sistem de evaluare comparativă pentru a analiza țările și nivelul lor de risc de defrișări și de degradare a pădurilor generat de materiile prime care intră sub incidența regulamentului.
  Comentând noile măsuri prezentate de Bruxelles pentru limi­ta­rea im­por­turilor de materii prime legate de defrișări, comisa­rul european pen­tru economie, Paolo Gentiloni, a declarat că „nu va mai fi permisă vân­zarea de carne, soia, ulei de palmier, lemn, cacao și cafea produse în zone recent defrișate“.
  Toate firmele care comercializează sau procesează mărfuri care cad sub incidența acestui regulament vor fi obligate să specifice coordonatele geografice ale terenului pe care au fost produse mărfurile pe care le importă pe piața europeană și vor trebui să depună într-un sistem informatic o declarație prin care să certifice că au exercitat cu succes diligența necesară și că produsele pe care le introduc pe piață sunt conforme cu standardele UE. Companiile vor fi monitorizate, iar dacă nu respectă cerințele de reglementare vor fi trase la răspundere de autoritățile de aplicare a legii.
  Produsele pe care Comisia le are în vedere sunt foarte multe, de la carnea de vită la cacao, cafea, ulei de palmier, soia și lemn. În ceea ce privește lemnul, va fi restricționată intrarea în Uniune a oricărui produs din lemn, începând cu lemnul de foc, rumeguș, traverse de cale ferată, furnir, placaj, parchet, rame pentru tablouri, paleți, șindrilă, celuloză, hârtie și multe altele. Deocamdată efectele pe care această decizie le poate avea asupra e­co­no­miei europene sunt greu de estimat, dar cert este că toate produsele vizate vor fi mai puține și mult mai scumpe.

  Deșeurile

  Prin Regulamentul revizuit privind deșeurile Comisia Europeană își propune să oprească exporturile de deșeuri. Acestea sunt considerate o materie primă prețioasă pentru industria europeană, care ar trebui să funcționeze în viitorul apropiat pe principiile economiei circulare. Astfel, exporturile de deșeuri către țări care nu sunt membre ale Organizației pentru Cooperare și Dezvoltare E­conomică (OCDE) vor fi restricționate și vor fi autorizate numai dacă țările respective doresc să primească anumite deșeuri și dispun de capacitatea necesară pentru a le gestiona în mod durabil. Tran­sfe­rurile de deșeuri către statele membre ale OCDE vor fi monitorizate și pot fi suspendate dacă generează probleme grave de mediu în țara de destinație.
  Conform propunerii, toate întreprinderile din UE care exportă deșeuri în afara spațiului comunitar trebuie să se asigure că instalațiile de la destinație fac o­biec­tul unui audit independent care să demonstreze că gestionează deșeurile într-un mod care nu dăunează mediului.

  „Exportul unor deșeuri din UE a creat provocări de mediu și sănătate publică în țările de destinație. De ase­menea, reprezintă o pierdere de resurse pentru industriile de reciclare din UE“, se menționează în propunerea de regulament a Comisiei.
  Cu toate că instituția europeană susține că au avut loc mai multe consultări publice cu părțile interesate în­cepând din anul 2018 și că aceste părți „au fost în general de acord cu principalele constatări ale evaluării WSR (Waste Shipment Regulation) și cu necesitatea re­vizuirii WSR pentru a aborda aceste constatări“, după apariția propunerii de modificare a regulamentului privind de­șeurile o serie de asociații ale re­ci­clatorilor europeni și-au arătat pro­fundul dezacord în privința a­probării acestei propuneri.
  EuRIC, asociația care reprezintă interesele industriei de reciclare e­uropene, a fost printre primele or­ganizații care au reacționat. „Comerțul liber, echitabil și durabil cu RMR (materii prime din reciclare) este absolut esențial pentru a stimula reciclarea de înaltă calitate în Europa și pentru a ne asigura că in­dustria de reciclare rămâne competitivă“, a spus Emmanuel Katrakis, secretarul general al EuRIC.

  AH4W7451

  Peste 300 de federații naționale europene și companii din industria de reciclare au emis un avertisment puternic către liderii Uniunii Europene cu privire la efectele potențial dezastruoase ale unei res­tric­ții generale asupra exporturilor de materii prime provenite din reciclare (RMR) în viitorul regulament privind transportul deșeurilor (WSR).
  Reciclatorii vor ca funcționarii de la Bruxelles să înțeleagă di­ferența dintre deșeuri și RMR care nu sunt deșeuri, ci mărfuri de înaltă calitate, cu o amprentă de carbon verde și să facă o distincție clară a regimului juridic între „fluxurile pro­ble­ma­ti­ce de deșeuri“ și RMR, care respectă specificațiile de calitate.
  „RMR sunt materiale intrinsec circulare și ecologice, evaluate și comercializate la nivel global ca mărfuri. Reciclatorii eu­ro­­peni furnizează materiale de calitate atât industriei eu­ro­pe­ne, cât și la nivel global. Supunerea RMR care sunt încă clasificate ca deșeuri nepericuloase la restricții de export va re­pre­zenta o amenințare vitală pentru reciclatorii europeni, fie ei IMM-uri sau mari companii multinaționale, în absența unor piețe finale securizate pentru materiale circulare în UE. Acestea vor duce la reduceri masive de locuri de muncă verzi și vor pune o frână puternică în creșterea uneia dintre cele mai dinamice industrii din Europa, fără câștiguri de mediu. Și mai rău, cu importurile nestingherite de materii prime extrase în Europa, competitivitatea RMR va scădea și astfel se va pierde stimulentul de a colecta, recicla și investi în mod corespunzător, punând în pericol capacitatea de a atinge obiectivele actuale de reciclare stabilite de legislație“, a precizat Cinzia Vezzosi, președintele EuRIC.
  Și Murat Bayram, reprezentantul European Metal Recycling, a criticat propunerea Comisiei. „Pactul Verde al UE, dacă este implementat sub pretextul unei «abordări unice pentru toate» poate avea efecte dăunătoare asupra reciclării ecologice în domenii ca al nostru“, a declarat el în cadrul Convenției a­nu­ale a Biroului Internațional pentru Reciclare (BIR). „Restricțiile la export n-ar duce la nimic altceva decât la un colaps al puternicei infrastructuri verzi actuale, care se bazează pe acces nestingherit la piețele finale din întreaga lume“, a adăugat Bayram.
  În opinia reciclatorilor de metale punerea la grămadă a tuturor materialelor secundare și clasificarea lor ca deșeuri ar include și metalele de înaltă calitate care sunt preluate de to­pi­to­rii. În plus, în Europa nu există destule combinate siderurgice pentru a procesa toate aceste metale.
  „Cel mai rău lucru care se poate întâmpla cu revizuirea Regulamentului privind transportul deșeurilor este o creștere nejustificată a interdicțiilor la export și includerea barierelor teh­nice în calea comerțului, cum ar fi solicitarea acelorași condiții în afara UE ca în UE, care vor face exporturile imposibile“, a declarat pentru Reuters Ross Bartley, directorul de mediu și comerț al BIR.

  DSC01812

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Ultimele știri

  Cazul de la Târgșoru Vechi modifică legi și duce la o uriașă criză a gunoaielor în Prahova

  Incidentul din județul Prahova unde comisarii Gărzii Naționale de Mediu au descoperit o rețea de „oameni de afaceri“ care...

  Mai multe articole