27.4 C
București
sâmbătă, iunie 22, 2024
Mai mult

  Indicatori de progres pentru Pactul Verde

  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Comisia Europeană a prezentat pe 26 iulie a.c. lista principalilor indicatori ai stadiului de îndeplinire a obiectivelor de mediu și climă până în 2030. Noul cadru de monitorizare a fost elaborat în urma consultărilor cu Statele Membre și cu părțile interesate.
  Începând din 2023 Comisia va prezenta anual un raport despre progresele înregistrate, realizat pe baza unui bilanț al Agenției Europene de Mediu ce va utiliza noii indicatori. Raportul anual va facilita schimbul de informații între Comisie, Statele Membre și Parlamentul European. Pe lângă aceste rapoarte, Comisia va realiza și două evaluări aprofundate: una în 2024 și una finală în 2029.
  Lista principalilor indicatori urmează structura celui de-al Optulea Program de acțiune pentru mediu pe baza Pactului Verde European. Primii indicatori sunt cei mai relevanți pentru politicile UE și cei mai importanți din punct de vedere statistic pentru fiecare dintre obiectivele prioritare până în 2030, și anume atenuarea schimbărilor climatice și adaptarea la acestea, economia circulară, biodiversitatea și reducerea la zero a poluării. Alți cinci indicatori au în vedere tranziția la sisteme durabile pentru energie, industrie, mobilitate și alimente. Un alt set vizează finanțarea durabilă, principiul „Poluatorul plătește“ și eliminarea treptată a subvențiilor care dăunează mediului, iar ultimul grup de pe listă este cel al indicatorilor sistemici care vor urmări bunăstarea mediului, precum și anumite aspecte economice și sociale.• Irina Tomşa

  Newsletter Ecologic