20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

    Obiectiv de reducere a emisiilor de metan

    Uniunea Europeană și Statele U­ni­te au anunțat pe 18 septembrie a.c. An­gajamentul global privind metanul, o inițiativă pe care o vor lansa ofi­cial în cadrul conferinței COP26. Toate țările sunt chemate să adere la acest angajament și să-și asume obiec­tivul de a reduce emisiile glo­ba­le de metan cu cel puțin 30% fa­ță de nivelul din 2020. Atingerea obiec­tivului ar duce la o scădere a în­căl­zirii globale cu cel puțin 0,2°C până în 2050.
    Metanul este un gaz cu puternic e­fect de seră, responsabil pentru a­pro­ximativ jumătate din creșterea netă de 1,0°C a temperaturii medii glo­bale care a avut loc după finalul erei preindustriale. Reducerea ra­pi­dă a emisiilor de metan este com­ple­mentară acțiunilor de scădere a emisiilor de dioxid de carbon și de alte gaze cu efect de seră, fiind con­si­derată cea mai eficace strategie de reducere a încălzirii globale pe ter­men scurt și de menținere a o­biectivului de 1,5°C prevăzut prin Acor­dul de la Paris. •ecologic

    Newsletter Ecologic