20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Proiectul RO-FLOODS pentru managementul riscului la inundații

  Sursa foto: Agerpres

  Ministerul Mediului, Apelor și Pădurilor (MMAP) în parteneriat cu Administrația Națională „Apele Române“ (ANAR) și cu sprijinul Băncii Mondiale dezvoltă proiectul „Întărirea capacității autorității publice centrale în domeniul apelor în scopul implementării etapelor a 2-a și a 3-a ale Ciclului II al Directivei Inundații – RO-FLOODS“. Proiectul are ca obiectiv actualizarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații pentru perioada 2022-2027 la nivelul tuturor celor 11 bazine hidrografice din România.• ecologic

  În decursul celor două cicluri de implementare a Directivei Inundații, în România au fost identificate 511 zone cu potențial risc de inundații, care însumează aproximativ 20.000 kilometri sectoare de râuri.
  Planurile de Management al Riscului la Inundații elaborate în baza hărților de hazard și risc la inundații pentru cele 11 Administrații Bazinale de Apă din țară sunt documente strategice care vor conține lista măsurilor de management al riscului la inundație și vor fi corelate cu responsabilitățile tuturor autorităților implicate conform Strategiei de Management al Riscului la Inundații aprobate în plan legislativ. Aceste documente vor constitui instrumente de lucru pentru autoritățile locale și centrale și vor avea un rol important în dezvoltarea urbanistică.
  Proiectul RO-FLOODS presupune implementarea Directivei UE privind Inundațiile (2007/60/CE), care are trei etape:

  agerpres 15166721
  Sursa foto: Agerpres
  • Evaluarea Preliminară a Riscului la Inundații (EPRI), etapa întâi – au fost identificate Zonele cu Risc Potențial Semnificativ la Inundații, peste 500 la nivel național;
  • Elaborarea Hărților de Hazard și de Risc la Inundații (HHRI), etapa a doua – aceste hărți trebuie utilizate nu doar de autoritățile din domeniul gospodăririi apelor, ci și de cele locale, mai ales pentru planificarea urbană, iar cetățenii trebuie să le poată consulta pentru a înțelege dacă se află într-o zonă de risc și de ce tip;
   -Elaborarea Planurilor de Management al Riscului la Inundații (PMRI), etapa a treia – are ca parte centrală Programul de Măsuri. Va include trei categorii principale de măsuri, care se iau conform unor metodologii realizate de experți internaționali pe baza celor mai bune practici.
   Până în prezent toate cele 11 Administrații Bazinale de Apă au informat părțile interesate cu privire la obiectivele și stadiul de derulare a proiectului.
   Specialiștii MMAP și ANAR au elaborat cu sprijinul Băncii Mondiale un catalog de măsuri ce constituie punctul de plecare pentru elaborarea planului de management al riscului la inundații și este supus dezbaterilor publice cu părțile interesate.
   În noiembrie 2021 și în iulie 2022 la cele 11 Administrații Bazinale de Apă au avut loc întâlniri cu părțile interesate în decur-sul cărora au fost prezentate activitățile derulate și s-a întocmit o listă preliminară de măsuri pentru reducerea riscului la inundații, care include:
  agerpres 7597191
  Sursa foto: Agerpres
  • Măsuri preventive de gestionare a noilor construcții din zonele identificate ca expuse riscului la inundații;
  • Măsuri de protecție și restaurare a râurilor prin infrastructură verde;
  • Măsuri de pregătire, care vor include sisteme de avertizare timpurie asupra fenomenelor periculoase;
  • Măsuri de răspuns și refacere, care vor include analiza impactului inundațiilor și pașii pentru revenirea la normalitate.
   Măsurile sunt destinate în special locuitorilor din zonele expuse riscului la inundații și constituie etape importante în pregătirea publicului pentru a participa la consultări și la luarea deciziilor. Astfel, autoritățile locale și toți cetățenii care trăiesc în zonele cu potențial risc la inundații vor conștientiza pericolul la care sunt expuși și vor putea avea o reacție adecvată și imediată în situații extreme.
   Ca parte a aceluiași proiect a fost pus în funcțiune site-ul inundatii.ro, realizat cu ajutorul experților din domeniul managementului apelor. Site-ul conține informații utile și pe înțelesul tuturor despre inundații, tipuri de inundații, bazinele hidrografice, instituțiile publice responsabile cu managementul riscului la inundații, proiectele aflate în derulare, Planurile de Management al Riscului la Inundații, Directiva Inundații și numeroase alte resurse, inclusiv jocuri și cărți pentru copii.
   Pe inundații.ro cetățenii găsesc toate informațiile necesare pentru a înțelege subiectul și a afla ce trebuie să facă în caz de pericol, iar profesioniștii din domeniu și autoritățile responsabile au la dispoziție hărți, rapoarte, rezultatele proiectelor, legislație și o secțiune de întrebări și răspunsuri.
   După finalizarea implementării proiectului autoritățile și instituțiile publice vor putea utiliza portalul GIS, care va conține Hărțile de risc și de hazard la inundații, Planurile de Management al Riscului la Inundații la nivel de administrație bazinală de apă, Proiectele Integrate Majore și alte informații relevante pentru ciclul al II-lea de implementare al Directivei Inundații, de exemplu Metodologiile elaborate.

  Proiectul RO-FLOODS este cofinanțat din Fondul Social European prin Programul Operațional Capacitate Administrativă 2014-2020, obiectiv specific Dezvoltarea și introducerea de sisteme și standarde comune în administrația publică ce optimizează procesele decizionale orientate către cetățeni și mediul de afaceri în concordanță cu SCAP.