20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Reciclatorii ar trebui să primească sprijin financiar
  din partea statelor membre

  Sursa foto: iStockphoto.com

  Comitetului Economic și Social European (CESE) a avizat „Propunere de regulament al Parlamentului European și al Consiliului privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, de modificare a Regulamentului (UE) 2019/1020 și a Directivei (UE) 2019/904 și de abrogare a Directivei 94/62/CE“.

  CESE sprijină ambiția Comisiei Europene de a revizui cerințele privind ambalajele și deșeurile de ambalaje, pentru a limita cantitatea, dimensiunea și greutatea ambalajelor de pe piața unică a UE, pentru a preveni producerea de deșeuri de ambalaje inutile, pentru a sprijini reciclarea de înaltă calitate și pentru a crește posibilitatea de reciclare și reutilizarea ambalajelor.

  Orice revizuire a legislației privind ambalajele și deșeurile de ambalaje ar trebui să fie pe deplin aliniată la obiectivele generale ale Pactului Verde European – neutralitatea climatică, utilizarea durabilă a resurselor naturale și protecția mediului – și ar trebui să fie în concordanță cu legislația conexă, cum ar fi Planul de acțiune pentru economia circulară, Directiva-cadru privind deșeurile, Directiva privind materialele plastice de unică folosință, Directiva privind proiectarea ecologică, precum și cu legislația UE privind materialele care intră în contact cu alimentele.

  CESE subliniază necesitatea stabilirii unor criterii stricte privind reciclarea ambalajelor. Ambalajele ar trebui să fie considerate reciclabile în cazul în care ambalajul poate fi reciclat de mai multe ori într-un circuit permanent de materiale și nu doar în cazul în care sunt îndeplinite criteriile de proiectare, iar materialele sunt colectate separat și sortate fără contaminare.

  Criteriile procentuale pentru ambalajele care urmează să fie reciclate la scară largă ar trebui completate de o cerință cantitativă care să acopere un număr suficient de state membre ale UE.

  Organizaţia aminteşte că în 2020, rata medie de reciclare la nivelul UE a atins 85,5 % pentru ambalajele din oțel, 74 % pentru ambalajele din sticlă și 82 % pentru ambalajele din hârtie ceea ce a demonstrat că circuitele pentru aceste materiale sunt relativ eficace. Cu toate acestea obiectivele obligatorii privind conținutul reciclat ar trebui să fie aplicabile numai pentru anumite grupuri de ambalaje și materiale, în cazul cărora adoptarea ar putea duce la îmbunătățiri ale pieței și la o utilizare sporită a materialelor reciclate (de exemplu, a materialelor plastice).

  Adoptarea unui obiectiv privind conținutul reciclat pentru ambalajele din oțel, de exemplu, ar putea duce la destabilizarea și fragmentarea pieței materiilor prime secundare/deșeurilor secundare și ar avea un impact negativ asupra mediului.

  Comitetului Economic și Social European subliniază necesitatea ca statele membre ale UE să fie stimulate în mod eficace pentru a sprijini noi investiții în infrastructură și tehnologii de reciclare, precum și în cercetare și dezvoltare. De asemenea pe lângă legislația propusă, inclusiv în ceea ce privește etichetarea, comunicarea, colectarea, sortarea și elementele legate de potențialul de reutilizare, CESE este de părere că statele membre ar trebui să ia în considerare posibilitatea de a introduce restricții în ceea ce privește producția de materiale de ambalare, și instrumente fiscale suplimentare, pentru a respecta termenele din Pactul Verde.

  Comitetul mai propune ca UE și statele membre să sprijine prin toate mijloacele disponibile posibilitatea de reciclare și reutilizare a ambalajelor, fie prin oferirea de stimulente pentru utilizarea de alternative de materiale reciclabile sau regenerabile, fie prin descurajarea materialelor de ambalare cu caracteristici scăzute de reciclare.

  Operatorii economici implicați în acest sector atât de important cum este cel al reciclării şi care au responsabilități majore față de angajați și de locurile de muncă, ar trebui să primească sprijin financiar din partea statelor membre în procesul de tranziție. Un alt element extrem de important semnalat de CESE este cel al municipalităţilor în ceea ce privește colectarea și gestionarea deșeurilor. Acest rol ar trebui definit în mod clar, pentru a evita existența unor proceduri și infrastructuri multiple și diferite pentru gestionarea deșeurilor.• ecologic

  Newsletter Ecologic

  <