20.5 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Reglementări pentru păduri, deșeuri și sol

  Sursa foto: hans braxmeier/pixabay

  Comisia Europeană a a­dop­tat pe 17 noiembrie a.c. trei noi strategii care vizează sto­parea defrișărilor, transferurile de deșeuri și protecția so­lului.
  Numai între 1990 și 2020 lu­mea a pierdut 420 milioane hec­tare de păduri, o suprafață mai mare decât cea a Uniunii Eu­ropene. Principala cauză a de­fri­șărilor este extinderea terenurilor agricole în scopul ob­ți­nerii unor materii prime (soia, carne de vită, ulei de pal­mier, lemn, cacao și cafea). Noul regulament va garanta că produsele pe care cetățenii le cum­pără și le utilizează pe pia­ța UE nu contribuie la defrișările și la degradarea pădurilor de pe glob. Co­misia va utiliza un sistem de evaluare a țărilor pentru a analiza riscul de defrișări și de degradare a pă­durilor.
  Regulamentul privind tran­s­fe­rurile de deșeuri consolidează acțiunile de combatere a tra­ficului ilegal, care re­pre­zin­tă până la 30% din tran­s­por­tu­ri­le de deșeuri, cu o va­loare a­nu­ală de 9,5 miliarde euro. No­ile prevederi includ: in­sti­tu­irea la nivelul UE a unui grup care să asigure respectarea normelor privind tran­s­fe­ru­rile de deșeuri, implicarea Ofi­ciului de Luptă An­tifraudă (OLAF) în investigații transnaționale efectuate de statele mem­bre cu privire la traficul de deșeuri și instituirea unor sancțiuni mai stricte.
  Noua strategie privind solul sta­bilește acțiuni pentru pro­tec­ția, refacerea și utilizarea du­rabilă a solurilor și vizează în principal sporirea cantității de carbon în terenurile agricole, combaterea deșertificării și refacerea solurilor degradate.• ecologic

  Newsletter Ecologic