21.3 C
Bucharest
Tuesday, September 26, 2023
Mai mult

  Bogdan Ureche: „Eco-Rom Ambalaje va creşte sustenabil, aşa cum a făcut-o în ultimii şase ani de insolvenţă“

  După o perioadă extrem de complicată, Eco-Rom Ambalaje, prima organizație de transfer de responsabilitate din România, a ieșit din insolvență și a intrat în procedura de reorganizare. Pentru a afla care sunt planurile de viitor ale societății am vorbit cu Bogdan Ureche, administrator special al Eco-Rom Ambalaje SA.• ecologic

  ecologic: Care este situația juridică la zi a organizației Eco-Rom Ambalaje?

  Bogdan Ureche, administrator special al Eco-Rom Ambalaje SA: După cum este cunoscut, societatea a intrat în insolvență la data de 23 septembrie 2016 și ca urmare a procedurilor judiciare prin care a fost definitivat tabelul creanțelor/ creditorilor, s-a trecut la întocmirea Planului de reorganizare, care a fost prezentat creditorilor în termenul legal stabilit de instanță.
  Planul a fost aprobat și validat în două etape: întâi la data de 25 mai 2022, când Adunarea Generală a Creditorilor a constatat că au fost obținute voturile necesare aprobării, conform prevederilor legale în vigoare, iar apoi prin decizia instanței din 23 septembrie 2022, mai exact Sentința civilă nr. 3808, s-a consfințit aprobarea Planului de reorganizare a societății.
  Acest plan de reorganizare se întinde pe o perioadă de trei ani, timp în care ne obligăm să plătim creditorilor o sumă mai mare decât valoarea de piață a companiei, dar mai mică decât prejudiciul înscris în tabelul creditorilor, în limita performanței financiare a societății înregistrată în perioada de observație și conform trendului crescător care asigură o dezvoltare sustenabilă.

  ecologic: Ce înseamnă acest lucru? Reorganizare, atragere de noi clienți, creșterea cantităților?

  IMG 004

  Bogdan Ureche: În ceea ce privește aprobarea Planului de reorganizare, acest moment reprezintă de fapt rezultatul câtorva etape pe care le-am parcurs și depășit cu un efort susținut de-a lungul întregii perioade de observație prin continuarea cu succes a activității curente a societății și îndeplinirea obiectivelor legale de reciclare/valorificare a ambalajelor contractate, respectiv a obligațiilor privind răspunderea extinsă a producătorilor, care ne guvernează activitatea, evident cu accent pe ultima perioadă, care a necesitat și elaborarea, prezentarea și aprobarea Planului de reorganizare.
  Planul este realizat pentru o perioadă de trei ani – prima lună proiectată fiind octombrie 2022 – și se va finaliza în septembrie 2025. În acest demers am ținut cont de toate modificările majore de la data proiecției, care ar fi putut avea un impact asupra activității noastre, astfel încât societatea să-și poată onora obligațiile pe care și le-a asumat prin Planul de reorganizare.

  ecologic: Urmează o perioadă grea?

  Bogdan Ureche: Într-adevăr, va veni o perioadă destul de dificilă, în special pentru că a trebuit să luăm în considerare factorii externi asupra cărora nu avem nicio influență: pe de-o parte modificările legislative care reflectă transpunerea integrală a directivelor europene în legislația națională, iar pe de altă parte schimbările majore ce vor surveni prin implementarea Sistemului de Garanție-Returnare (SGR) pentru ambalajele primare nereutilizabile.
  Începând din anul 2017 – imediat după intrarea în insolvență – și până în prezent, trendul societății este ascendent, stabil și sustenabil. Prin urmare, am luat în considerare acest aspect în proiecția Planului de reorganizare atât printr-o creștere în același ritm ca și până acum, cât și printr-o „compensare a pierderilor“, adică diminuarea inevitabilă a portofoliului de cantități pentru anumite materiale pe care o vom înregistra ca urmare a implementării SGR.
  În Planul de reorganizare am proiectat implementarea acestui nou sistem din ianuarie 2024 și, raportându-ne la recentele modificări legislative pe acest subiect, și anume HG nr. 1214/ 2022 care modifică și completează HG nr. 1074/2021, se pare că avem o proiecție corectă. Conform legislației inițiale, SGR ar fi trebuit să devină operațional la 30 octombrie 2022, însă termenul de implementare a fost prelungit până la 30 noiembrie 2023. Ca atare, creșterea pe care am proiectat-o pentru anul 2023 a fost puțin mai accentuată tocmai pentru a compensa „căderea“ din 2024 și 2025: al doilea și al treilea an al procesului de reorganizare, când o parte din portofoliul nostru – respectiv sticlă, plastic și metal, inclusiv aluminiu din segmentul de băuturi – va migra către SGR. Aceasta a fost probabil cea mai mare provocare, migrarea acestor cantități care la nivel național reprezintă aproximativ 25% din întreaga piață de ambalaje , dar în „bucătăria“ fiecăruia dintre noi acest procentaj poate să crească sau să scadă în funcție de tipul de clienți din portofoliu și specificul industriilor respective din perspectiva materialelor de ambalaje utilizate.
  Societatea noastră are acționari și clienți din industria de băuturi dintre cei mai importanți și cunoscuți pe piața națională, care sunt și pionierii Sistemului de Garanție-Returnare și ale căror cantități vor migra către noul sistem. Planul de reorganizare are în vedere această diminuare a cantităților aferente portofoliului nostru de clienți începând cu luna ianuarie 2024 și compensarea acestei diminuări prin atragerea altor categorii de clienți din alte industrii, care introduc pe piața națională produse ale căror ambalaje nu vor fi subiectul SGR, cum ar fi spre exemplu industria alimentară care folosește PET, sticlă, metal, aluminiu ca materiale de ambalare, dar nu numai.

  ecologic: În acționariat aveți și firme din alte industrii, sau doar din zona de băuturi?

  Colectare separata2

  Bogdan Ureche: Avem și acționari, dar și clienți care pun pe piață aceleași tipuri de materiale de ambalare și pentru alte produse, nu numai băuturi. Aceste tipuri de materiale vor fi în continuare în responsabilitatea sistemului clasic de răspundere extinsă a producătorului prin intermediul nostru, al OIREP-urilor în general și al Eco-Rom în particular. Deși implementarea SGR va fi peste noapte, adică de la un moment anume precizat de legislația aplicabilă, va exista o perioadă în care dintre produsele ambalate în același tip de ambalaj unele vor fi în SGR (sticle de apă, diverse băuturi răcoritoare, doze de bere etc.), iar altele non-SGR, similare, pe care le vom gestiona până la epuizarea stocurilor. Faptul că doi dintre cei trei ani ai Planului nostru de organizare se suprapun cu implementarea SGR a reprezentat un element esențial în proiectarea noastră.

  ecologic: Au înțeles acționarii Eco-Rom ce s-a întâmplat cu adevărat în 2015?

  Bogdan Ureche: Noi credem că acționarii noștri au înțeles ceea ce se întâmplă în sistem, în amonte și în aval de OIREP-uri, faptul că răspunderea trebuie să fie foarte bine conturată la nivelul fiecărei părți interesate sau al fiecărui actor pe lanțul de valoare în gestiunea deșeurilor de ambalaje. Există însă în sistem furnizori de servicii de colectare/reciclare care încă declară fictiv cantități de deșeuri de ambalaje ca fiind reciclate, deci sistemul nu a fost atât de mult îmbunătățit încât să nu mai existe situația care ne-a afectat semnificativ în 2015.
  Cu toate acestea, evoluția companiei din momentul intrării în insolvență și până în prezent arată fără echivoc faptul că în ultimii șase ani ne-am îndeplinit cu succes, într-o perioadă foarte grea, toate obligațiile de reciclare și valorificare, fapt consemnat în rapoartele de inspecție fiscală ale Administrației Fondului pentru Mediu.
  În prezent discuțiile sunt despre aceleași subiecte referitoare la răspunderea pe lanț, iar ultima modificare esențială – care pune sub un mare semn de întrebare zona operațiunilor – a survenit chiar prin aprobarea OUG nr. 125/2022 care modifică OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru Mediu. Una dintre modificările majore în acest sens este eliminarea contribuției de 2 lei pe kilogram stabilită în sarcina colectorilor, salubriștilor, reciclatorilor și valorificatorilor pentru diferența dintre cantitatea declarată și cea validată de AFM. Astfel, fără sabia unei răspunderi financiare semnificative deasupra acestei categorii de operatori, așa cum o avem și noi și producătorii, ne întrebăm ce se va întâmpla în continuare.
  Faptul că în prezent, după atâția ani, legile sunt schimbate pentru a gestiona un segment pe care tot autoritățile îl estimează ca fiind limitat la 5-10% din totalul cantităților de deșeuri de ambalaje arată faptul că încă există un astfel de fenomen. Noi considerăm că este foarte bine că atenția este îndreptată și asupra acestui segment nefavorabil sistemului, dar credem că legislația ar trebui mai degrabă să-i vizeze pe cei 90% care sunt corecți, tocmai pentru a crește sistemul și pentru a-l îmbunătăți, astfel încât nișa de fraudare să se diminueze semnificativ.
  În toată această perioadă de șase ani, relația bună pe care o avem cu AFM și discuțiile permanente ne-au ajutat să identificăm colectorii care fac numai documente și să îi scoatem încet din sistemul nostru de furnizori. Un alt pas foarte important, care sper că va fi îmbunătățit din ce în ce mai mult, este sistemul informatic de asigurare a trasabilității deșeurilor de ambalaje, SIATD.

  ecologic: Eco-Rom Ambalaje a fost pionierul și cea mai mare organizație din România de răspundere extinsă a producătorului. Între timp situația s-a schimbat. Vă propuneți să reveniți în topul OIREP-urilor?

  ecorom aprilie 2010 sect 6 051

  Bogdan Ureche: Evident că în principiu ne propunem să revenim unde am fost, momentan însă trebuie să respectăm Planul de reorganizare pentru următorii trei ani și nu ne permitem să facem investiții majore în sistem, așa cum am făcut până acum. Trebuie subliniat faptul că suntem o organizație care prin statut reinvestește tot profitul, în principal în sistemul de colectare separată, cum s-a întâmplat până la intrarea în insolvență, dar în momentul de față trebuie să ne îndeplinim obligațiile pe care ni le-am asumat, urmând ca ulterior să încercăm să revenim în primele locuri.
  Lucrurile sunt însă complet diferite față de anul 2015, când Eco-Rom Ambalaje reprezenta aproximativ jumătate din întreaga piață. Trebuie să recunoaștem că acum este o competiție mult mai acerbă decât în trecut. Pe de altă parte, chiar dacă din punct de vedere al cantităților contractate nu mai suntem ce am fost, din punctul de vedere al expertizei, al know-how-ului ne bucurăm în continuare de recunoaștere, chiar și a colegilor noștri competitori din industrie. Mai bine de 10 ani am fost liderul acestei piețe, pionierul implementării răspunderii extinse a producătorului în România.
  Dar nu trebuie să trăim doar din istorie și practic am continuat să avem o prezență activă în spațiul public, în interiorul industriei prin raportare la clienți, precum și în afara țării. După cum se știe, Eco-Rom Ambalaje este membră în două organizații europene foarte importante: EXPRA (Extended Producer Responsability Alliance – alianța organizațiilor care implementează răspunderea extinsă a producătorului), în care avem și calitatea de membri fondatori din anul 2013, și PRO Europe (Packaging Recovery Organisation Europe s.p.r.l.) din anul 2008, care este o organizație europeană a schemelor de EPR care dețin marca înregistrată Der Grüne Punkt (The Green Dot sau Punctul Verde), simbolul răspunderii financiare asumate de producători pentru gestionarea deșeurilor de ambalaje provenite de la produse în perioada post-consum. Eco-Rom Ambalaje este titularul exclusiv al licenței pentru folosirea mărcii înregistrate Punctul Verde pe întregul teritoriu al României. Apartenența la aceste două organizații internaționale ne-a permis să ținem pasul cu noutățile legislative, operaționale, de comunicare și cercetare la nivel european și nu numai, deoarece aceste organizații includ și OIREP-uri din afara Europei. Astfel, schimbul continuu de experiență ne-a permis să fim permanent la curent cu tot ce se întâmplă la nivel european în zona aceasta.
  De altfel, ca parte a grupurilor de lucru inițiate de EXPRA, Eco-Rom Ambalaje a contribuit și continuă să contribuie inclusiv la discutarea, amendarea și transpunerea noilor modificări legislative reglementate la nivel european. După cum se știe, în 2015 a venit primul val de modificări cu faimosul pachet legislativ al Comisiei Europene referitor la Economia Circulară, care a fost imediat retras de noua comisie și implementat în 2018, iar cu nici un an mai târziu a fost aprobată și Directiva „Single Use Plastics“ pentru produsele din plastic de unică folosință, respectiv Decizia Euratom ca modalitate de finanțare a bugetului european, căreia popular i s-a atribuit numele de „taxa pe plastic“. Am împărtășit aceste cunoștințe în relația cu autoritățile publice centrale de mediu, atât cât au dorit să audă și să preia din această expertiză, dar și în interior, inclusiv ca membri ai Asociației OIREP Ambalaje, în cadrul căreia contribuim semnificativ la creșterea reputației OIREP-urilor în general și a companiei noastre în particular.

  ecologic: Cât de sustenabilă trebuie să fie creșterea companiei?

  Bogdan Ureche: Mulțumesc pentru întrebare. Eu cred că este complicat să ajungem la nivelul unde eram acum câțiva ani pentru că în prezent sunt alte condiții și o altă competiție. Eco-Rom Ambalaje va crește însă sustenabil, așa cum a făcut-o în ultimii șase ani de insolvență când de la an la an am crescut puțin dar bine, solid, tocmai pentru a ne asigura că vom putea să scoatem din piață cantitățile de care avem nevoie și să ne atingem țintele. Este ușor să îți faci un plan și să spui că vei ajunge la sute de mii de tone peste un an sau doi, dar nu este atât de ușor să ajungi acolo și poate este și mai greu să le recuperezi din piață.
  Nu în ultimul rând, dorim să le mulțumim și pe această cale tuturor clienților și furnizorilor de servicii pentru încrederea acordată și loialitatea cu care ne-au onorat pe parcursul acestor ani și îi asigurăm că vom continua să ne derulăm activitatea cu respectarea legii și protejarea drepturilor și intereselor legitime ale partenerilor noștri și ale societății, în beneficiul ambelor părți.

  Publicitate

  LĂSAȚI UN MESAJ

  Vă rugăm să introduceți comentariul dvs.!
  Introduceți aici numele dvs.

  Latest news

  Geanin Şerban: “We all find the reduction of recycled quantities”

  Emergency Ordinance no. 125/2022, now famous for the way it was adopted by the Government and then debated more...

  Mai multe articole

  Folosim cookie-uri pentru a vă oferi cea mai bună experiență online. Prin acord, acceptați utilizarea cookie-urilor în conformitate cu politica noastră privind cookie-urile.