22.8 C
București
sâmbătă, iunie 22, 2024
Mai mult

  Consiliul European a aprobat noile norme de reducere
  a gazelor fluorurate

  Sursa foto: Facebook

  Consiliul European a adoptat pe 29 ianuarie a.c. două regulamente pentru a reduce treptat gazele fluorurate și alte substanțe care provoacă încălzirea globală și epuizează stratul de ozon. Deși legislația UE existentă a limitat deja în mod semnificativ utilizarea acestor gaze și substanțe, noile norme vor reduce și mai mult emisiile acestora în atmosferă și vor contribui la limitarea creșterii temperaturii globale, în conformitate cu Acordul de la Paris.

  „Multe produse pe care le folosim în viața de zi cu zi, cum ar fi frigiderele și aerul condiționat, se bazează pe substanțe extrem de dăunătoare care subminează mediul înconjurător. Noile norme pe care le-am instituit impun interdicții și restricții clare asupra acestor substanțe dăunătoare, încurajând în același timp dezvoltarea unor alternative durabile pentru a proteja sănătatea oamenilor. Creditul acordat predecesorilor noștri cehi, suedezi și spanioli pentru munca neprețuită pe care au desfășurat-o cu privire la această legislație crucială, pentru a aduce UE mai aproape de atingerea obiectivelor sale ambițioase în materie de climă“, a declarat Alain Maron, ministru al Guvernului Regiunii Bruxelles, responsabil cu schimbările climatice, mediul, energia și democrația participativă.

  Gazele fluorurate

  Conform noilor norme, consumul de hidrofluorocarburi (HFC) va fi eliminat complet până în 2050. Pe de altă parte, producția de HFC, în ceea ce privește drepturile de producție alocate de Comisie pentru producerea HFC, va fi redusă treptat la minimum (15%) începând cu 2036. Atât producția, cât și consumul vor fi reduse treptat pe baza unui calendar strâns, cu o alocare degresivă a cotelor (anexele V și VII).

  Textul introduce o interdicție completă de introducere pe piață a produselor și echipamentelor care conțin HFC pentru mai multe categorii pentru care este fezabil din punct de vedere tehnologic și economic să se treacă la alternativele de gaze fluorurate, inclusiv anumite frigidere, răcitoare, spume și aerosoli de uz casnic. De asemenea, directiva stabilește date specifice pentru eliminarea completă a utilizării gazelor fluorurate în instalațiile de climatizare, în pompele de căldură și în aparatele de comutare:
  • 2032 pentru pompe de căldură monobloc mici și aer condiționat (&12 kW);
  • 2035 pentru aparatele de aer condiționat divizate și pompele de căldură, cu termene limită anterioare pentru anumite tipuri de sisteme divizate cu potențial de încălzire globală mai mare;
  • 2030 pentru aparatele de comutare de medie tensiune (până la 52 kV inclusiv) care se bazează pe gaze fluorurate;
  • 2032 pentru comutatoare de înaltă tensiune (> 52 kV).

  Impactul și efectele regulamentului, inclusiv o evaluare a existenței unor alternative rentabile, fezabile din punct de vedere tehnic și suficient de disponibile pentru a înlocui gazele fluorurate, vor fi revizuite de Comisia Europeană cel târziu la 1 ianuarie 2030. Până în 2040, Comisia va trebui, de asemenea, să evalueze fezabilitatea datei de eliminare treptată pentru 2050 a consumului de HFC și necesitatea de HFC în sectoarele în care acestea sunt încă utilizate, ținând seama de evoluțiile tehnologice și de disponibilitatea unor alternative la HFC pentru aplicațiile în cauză.

  Substanțe care diminuează stratul de ozon

  Regulamentul interzice substanțele care diminuează stratul de ozon pentru aproape toate utilizările, cu excepții strict limitate. Textul include o derogare pentru utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon ca materie primă pentru producerea altor substanțe. Comisia Europeană va avea sarcina de a actualiza periodic o listă a substanțelor care diminuează stratul de ozon a căror utilizare ca materie primă este interzisă. Textul permite, de asemenea, utilizarea substanțelor care diminuează stratul de ozon în condiții stricte ca agenți de proces, în laboratoare și pentru protecția împotriva incendiilor în aplicații speciale, cum ar fi echipamentele militare și avioanele.

  Regulamentul extinde cerința de recuperare a substanțelor care diminuează stratul de ozon în vederea distrugerii, reciclării sau regenerării la sectoare precum materialele de construcții (spume de izolație), echipamentele de refrigerare, de aer condiționat și pompele de căldură, echipamentele care conțin solvenți sau sisteme de protecție împotriva incendiilor, extinctoarele și alte echipamente, dacă acest lucru este fezabil din punct de vedere tehnic și economic.

  Votul din 29 ianuarie a.c. al Consiliului încheie procedura de adoptare. Cele două regulamente vor fi acum semnate de Consiliu și de Parlamentul European. Acestea vor fi apoi publicate în Jurnalul Oficial al UE și vor intra în vigoare 20 de zile mai târziu.

  Istoric

  Gazele fluorurate cu efect de seră (gazele F), cum ar fi hidrofluorocarburile (HFC), perfluorocarburile (PFC) și hexafluorura de sulf (SF6) sunt conținute într-o gamă largă de produse utilizate în viața de zi cu zi, inclusiv frigidere, aer condiționat și medicamente. Acestea sunt, de asemenea, utilizate în pompe de căldură și dispozitive de comutare în sistemele de alimentare electrică. Efectele gazelor fluorurate asupra încălzirii globale sunt de până la câteva sute de mii de ori mai puternice decât cele ale CO2. În prezent, emisiile de gaze fluorurate reprezintă 2,5% din totalul emisiilor de gaze cu efect de seră ale UE, dar, spre deosebire de alte emisii de gaze cu efect de seră, acestea s-au dublat între 1990 și 2014.

  Substanțele care diminuează stratul de ozon (ODS), pe de altă parte, sunt substanțe chimice create de om care creează o gaură în stratul protector de ozon, care absoarbe radiațiile ultraviolete (UV) care cauzează cancer de la soare și reduce cantitatea totală de raze UV care ajung la suprafața Pământului.

  Ambele categorii sunt deja reglementate la nivelul UE prin Regulamentul privind gazele fluorurate din 2014 și, respectiv, prin Regulamentul din 2009 privind ozonul, în vederea îndeplinirii obligațiilor care decurg din Protocolul de la Montreal (1987) și, respectiv, din amendamentul de la Kigali aferent (2019).

  Pentru a se alinia mai bine la obiectivele stabilite de Pactul Verde European și pentru a reduce și mai mult emisiile acestor substanțe dăunătoare, Comisia Europeană a adoptat, la 5 aprilie 2022, propunerile sale de regulament privind gazele fluorurate și de regulament privind substanțele care diminuează stratul de ozon. Parlamentul European și-a adoptat poziția cu privire la propuneri la 30 martie 2023, iar Consiliul European a ajuns la o abordare generală la 5 aprilie 2023. În urma negocierilor interinstituționale, colegiuitorii au ajuns la un acord provizoriu cu privire la ambele regulamente la 5 octombrie 2023, care a fost aprobat de Coreper și de Comisia ENVI în aceeași lună. Parlamentul și-a adoptat în mod oficial poziția la 16 ianuarie 2024.• ecologic

  Newsletter Ecologic