23.4 C
București
vineri, iunie 14, 2024
Mai mult

  Propunerea de buget a UE pentru 2024 include 2,4 miliarde euro pentru mediu și acțiuni climatice

  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Comisia Europeană a prezentat pe 7 iunie a.c. proiectul bugetului Uniunii Europene pentru 2024. Acesta este în valoare de 189,3 miliarde euro şi va fi completat cu plăți estimate la 113 miliarde euro pentru granturi în cadrul NextGenerationEU, instrumentul Uniunii Europene de redresare post-pandemie.● Andrei Mincu

  Proiectul de buget pentru 2024 continuă să ofere finanțări cheie priorităților politice ale UE şi direcționează fondurile către locurile în care acestea pot face cea mai mare diferență, în conformitate cu cele mai importante nevoi de redresare ale statelor membre ale UE și ale partenerilor Uniunii din întreaga lume.

  Comisia Europeană a declarat că va continua să fie alături de Ucraina atât timp cât va fi necesar şi va evalua sprijinul viitor acordat în contextul viitoarei revizuiri a bugetului său pe termen lung 2021-2027.

  Alocarea bugetară

  Pentru a aborda diferitele alte priorități ale UE, Comisia propune să aloce următoarele sume diferitelor priorități ale Comisiei (în angajamente):
  • 53,8 miliarde euro pentru Politica agricolă comună și 1,1 miliarde euro pentru Fondul european pentru pescuit și acvacultură, pentru fermierii și pescarii europeni, dar și pentru a consolida rezistența sectoarelor agroalimentare și a pescuitului și pentru a oferi spațiul de management necesar pentru criză.
  • 47,9 miliarde euro pentru Dezvoltarea Regională și Coeziunea pentru a sprijini coeziunea economică, socială și teritorială, precum și infrastructura care sprijină tranziția ecologică și proiectele prioritare ale Uniunii.
  • 15,8 miliarde euro pentru a sprijini partenerii și interesele UE în lume, din care 11,4 miliarde euro în cadrul Instrumentului de vecinătate, dezvoltare și cooperare internațională (NDICI – Europa globală), 2,1 miliarde euro pentru Instrumentul de asistență pentru preaderare (IPA III) și 1,7 miliarde euro pentru ajutor umanitar (HUMA).
  • 13,6 miliarde euro pentru cercetare și inovare, din care 12,8 miliarde euro pentru Horizon Europe, programul emblematic de cercetare al Uniunii. Proiectul de buget include, de asemenea, finanțarea Actului european privind cipurile în cadrul Horizon Europe și prin redistribuire din alte programe.
  • 4,6 miliarde euro pentru investiții strategice europene, dintre care 2,7 miliarde euro pentru facilitate „Conectarea Europei“ pentru îmbunătățirea infrastructurii transfrontaliere, 1,3 miliarde euro pentru Programul Europa Digitală și 348 milioane euro pentru InvestEU pentru priorități cheie ( cercetare și inovare, tranziție dublă verde și digitală, sectorul sănătății și tehnologii strategice).
  • 2,1 miliarde euro pentru cheltuieli dedicate spațiului, în principal pentru Programul Spațial European, care va reuni acțiunile Uniunii în acest domeniu strategic.
  • 10,3 miliarde euro pentru oameni, coeziune socială și valori, din care 3,96 miliarde euro pentru costurile în creștere ale împrumuturilor pentru NextGenerationEU (care urmează să fie monitorizate îndeaproape), 3,7 miliarde euro pentru Erasmus+ pentru a crea oportunități de educație și mobilitate pentru oameni, 332 milioane euro pentru sprijin acordat artiștilor și creatorilor din întreaga Europă și 215 milioane euro pentru a promova justiția, drepturile și valorile.
  • 2,4 miliarde euro pentru mediu și acțiuni climatice, din care 745 milioane euro pentru programul LIFE pentru sprijinirea atenuării și adaptarea la schimbările climatice și 1,5 miliarde euro către Fondul pentru tranziție justă.
  • 2,2 miliarde euro pentru protejarea frontierelor UE, din care 1,1 miliarde euro pentru Fondul de management integrat al frontierei (IBMF) și 874 milioane euro (contribuție totală a UE) pentru Agenția Europeană pentru Paza de Frontieră și de Coastă (Frontex).
  • 1,7 miliarde euro pentru cheltuieli legate de migrație, din care 1,5 miliarde euro pentru sprijinirea migranților și a solicitanților de azil, în conformitate cu valorile și prioritățile noastre.
  • 1,6 miliarde euro pentru a aborda provocările apărării, dintre care 638 milioane euro pentru sprijinirea dezvoltării capacităților și a cercetării în cadrul Fondului European de Apărare (FED), 241 milioane euro pentru sprijinirea mobilității militare, 260 milioane euro pentru noul instrument de apărare pe termen scurt (EDIRPA) și 343 milioane euro pentru  prijinirea producției de muniție.
  • 947 milioane euro pentru a asigura funcționarea pieței unice, inclusiv 602 milioane euro pentru Programul privind piața unică și 200 milioane euro pentru activități privind combaterea fraudei, impozitare și vamă.
  • 754 milioane euro pentru EU4Health pentru a asigura un răspuns cuprinzător de sănătate la nevoile oamenilor, precum și 230 de milioane euro pentru Mecanismul de protecție civilă al Uniunii (rescEU) care asigură desfășurarea rapidă a asistenței operaționale în caz de criză.
  • 726 milioane euro pentru securitate, din care 315 milioane euro pentru Fondul de securitate internă (ISF), combaterea terorismul, a radicalizării, crimei organizate și criminalităţii cibernetice.
  • 213 milioane euro pentru conexiuni securizate prin satelit în cadrul noului program de conectivitate sigură al Uniunii.

  P038925 85719 SITE
  Sursa foto: Uniunea Europeană

  Proiectul de buget pentru 2024 face parte din bugetul pe termen lung al Uniunii, aşa cum a fost adoptat la sfârșitul anului 2020, şi include ajustările tehnice ulterioare şi cheltuielile acoperite de creditele din plafoanele bugetare pe termen lung, finanţate din resurse proprii. Acestea sunt completate de cheltuielile din cadrul NextGenerationEU, finanțate din împrumuturi pe piețele de capital. Pentru bugetul „de bază“, în proiectul de buget sunt propuse două sume pentru fiecare program – angajamente și plăți. „Angajamente“ se referă la finanțarea care poate fi convenită în contracte într-un anumit an și „plăți“ la banii plătiți efectiv.

  Cu un buget de până la 807 miliarde euro, NextGenerationEU ajută la repararea daunelor economice și sociale imediate cauzate de pandemia de coronavirus și la pregătirea UE pentru viitor. Instrumentul ajută la construirea unei Uniuni Europene post-COVID-19 care este mai ecologică, mai digitală, mai rezistentă și mai bine pregătită pentru provocările actuale și viitoare. Piesa centrală a NextGenerationEU este Facilitatea de recuperare și reziliență (RRF) – un instrument pentru acordarea de granturi și împrumuturi pentru a sprijini reformele și investițiile în statele membre ale UE. Contractele/angajamentele din cadrul NextGenerationEU pot fi încheiate până la sfârșitul anului 2023, plățile legate de împrumut urmând să se facă până la sfârșitul anului 2026.